hnv murr

Unikátní senzor na detekci toxických kovů

Naše životní prostředí se potýká s nejtoxičtějšími těžkými kovy, mezi které se řadí olovo, kadmium a rtuť.

 
Stávající technologie používané ke stanovení těžkých kovů, např. v odpadních vodách kontaminovaných průmyslovou činností, vyžadují nákladné technické vybavení, ale novinka, na níž se s Katalánským institutem pro nanovědy v Barceloně podíleli i výzkumníci Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií CATRIN Univerzity Palackého v Olomouci a VŠB-TUO, dokáže odhalit a také likvidovat tyto kovy ve vodě.

Vědcům se podařilo vyvinout unikátní papírový detektor, který umožňuje prokázat přítomnost nebezpečných těžkých kovů zhruba do 30 minut. Základem senzoru je chromatografický papír, na který je nanesen uhlíkový nanomateriál. Vědci využili tzv. grafenové tečky, které mají schopnost fotoluminiscence – po ozáření světélkují. Pokud se na povrch senzoru naváže kadmium nebo olovo, dojde ke zhášení fotoluminiscence. To umožňuje daný kov odhalit i ve velmi malém množství, mnohonásobně nižším, než povolují limity EU.Foto: CATRIN

V porovnání s již dostupnými materiály má novinka řadu výhod. Dokáže ve vodě těžké kovy nejen odhalit, ale i likvidovat, materiál se dá využívat opakovaně, je recyklovatelný, netoxický pro životní prostředí, a není problém ho vyrábět ve velkém.
 
Publikováno: 2. 2. 2023 | Počet přečtení: 709