murr Schunk

KION bilancuje letošní rok a jeho úskalí.

Společnost KION Group zakončila prvních devět měsíců finančního roku 2022 solidním příjmem objednávek a silnými výnosy, taženými zejména segmentem ITS. Nicméně vysoká inflace a zvyšující se ekonomické nejistoty měly nadále vážný dopad na obchodní aktivity firmy i ve třetím čtvrtletí roku 2022.

 

Vyplývá to ze zveřejněné zprávy o hospodaření skupiny, která mj. konstatuje, že stále negativněji se projevoval i pokračující nepříznivý vývoj nákladů spojený s narušením dodavatelského řetězce, kdy nedostatečná dostupnost důležitých dílů v místech projektů vedla k jejich zpožďování, a tím k vyšším celkovým nákladům.

Segment Industrial Trucks & Services (ITS), klíčový pro výrobce vysokozdvižných vozíků, a tím i výsledky skupiny tak negativně ovlivnily prudce rostoucí náklady na materiál, energii a logistiku, stejně jako pokračující úzká hrdla v dodávkách dílů a komponentů.

„V tržním prostředí, které zůstává nestabilní, zintenzivnila KION Group svá opatření ke snížení nákladů a zlepšení procesů projektového řízení. Skupina se také nadále zaměřuje na posilování své dodavatelské sítě a na zavádění agilních úprav cen. Vypracovali jsme také plán cílených opatření ke zvýšení naší ziskovosti, zejména v oblasti projektů, které nyní důsledně zavádíme,“ říká Rob Smith, generální ředitel KION Group.“ To mj. zahrnuje snížení rizik u všech projektových smluv prostřednictvím doložek o úpravě cen a celkovou optimalizaci přípravy nabídek a návrhu řešení na začátku projektů, zlepšování procesů nákupu, rozšíření sítě dodavatelů a zmírňování rizik v celém portfoliu.

Výsledky i v nepříznivé době

Z byznysového hlediska si však firma nestojí špatně. Čistý zisk skupiny ve vykazovaném období na 66,9 mil. eur byl sice výrazně nižší než v předchozím roce (430,8 mil. eur), což zahrnuje negativní mimořádné efekty z ruského podnikání ve výši přibližně 34 mil. eur, objem přijatých zakázek KION Group po devíti měsících roku 2022 činil ale slušných 9,172 mld. eur, o 2 procenta více než silná srovnávací hodnota z roku 2021.

Segment Industrial Trucks & Services zvýšil objem přijatých zakázek ve sledovaném období o 17,5 % na 6,732 mld. eur (předchozí rok: 5,731 mld. eur), a to navzdory tržnímu prostředí ovlivněnému makroekonomickými nejistotami. Ve třetím čtvrtletí roku 2022 byl příjem objednávek ve výši 1,905 mld. eur o 11,4 % vyšší než ve čtvrtletí předchozího roku. Segment Supply Chain Solutions zaznamenal pokles o 24,1 % v příjmu objednávek v devítiměsíčním srovnání na 2,480 mld. eur (předchozí rok: 3,267 mld. eur). Ve třetím čtvrtletí roku 2022 se příjem objednávek snížil o 56,1 % na 614 mil. eur ve srovnání s rekordním třetím čtvrtletím předchozího roku. Zatímco v předchozím roce byl objem rozpracovaných zakázek naplněn několika velkými kontrakty, nižší objem zakázek ve sledovaném období byl ovlivněn také tím, že zákazníci výrazně odkládali objednávky.KION opouští ruský trh

Do 30. září 2022 se objem rozpracovaných zakázek skupiny odpovídajícím způsobem zvýšil na 7,697 mld. eur (konec roku 2021: 6,658 mld. eur) a po devíti měsících roku 2022 tak dosáhl obrat skupiny 8,243 mld. eur, což překonalo hodnotu předchozího roku (7,534 mld. eur) téměř o desetinu (o 9,4 %).

Celkové tržby v segmentu Industrial Trucks & Services ve sledovaném období vzrostly o 11,3 % na 5,288 mld. eur. Kvůli prodlouženým dodacím lhůtám byl nárůst výnosů z velké části založen na rozpracovaných zakázkách z předchozího roku. Dynamický růst cen průmyslových vozíků za prvních devět měsíců dosud neměl hmatatelný dopad na tržby segmentu ITS, vysoké dodávky vozíků na konci třetího čtvrtletí však vedly k výraznému nárůstu tržeb ve srovnání s předchozím čtvrtletím. Celkové tržby v segmentu Supply Chain Solutions vzrostly o 6,3 % na 2,970 mld. eur, zejména díky silnému růstu v oblasti servisu.

KION Group má zajištěné financování, což jí umožňuje kdykoli splnit očekávané finanční požadavky. Společnost okamžitě zareagovala na válku na Ukrajině, potvrdila dodržování všech sankcí a rozhodla se z ruského podnikání zcela odejít – pro firmu by to nemělo být ovšem příliš bolestivé, vzhledem k tomu, že v Rusku a Bělorusku bylo loni vytvořeno méně než 1 procento jejích globálních příjmů. V září 2022 představila výkonná rada nový výhled na finanční rok 2022, v němž očekává, že lze předpokládat objem přijatých zakázek mezi 11 600–12 500 mil. eur (z čehož zhruba 8200–8600 mil. eur by mělo připadat právě na segment ITS) a obrat v rozmezí 1450–1125 mil. eur, kdy podíl ITS by mohl představovat ca 6800–7200 mil. eur.Automatizace skladů ve světovém formátu

Skupina, která je součástí MDAX, je z hlediska počtu prodaných kusů v roce 2021 největším výrobcem průmyslových vozíků v Evropě. V Číně patří podle obratu v roce 2021 mezi přední zahraniční výrobce a při započítání domácích dodavatelů je třetím největším dodavatelem. Na základě obratu v roce 2021 je KION Group s téměř 40 tisíci zaměstnanci po celém světě také jedním z předních světových poskytovatelů automatizace skladů. Na konci roku 2021 bylo používáno zákazníky v mnoha průmyslových odvětvích na šesti kontinentech přibližně 1,6 mil. průmyslových vozíků dodaných KION Group a přibližně 8000 jejích instalovaných systémů.

 
Publikováno: 25. 11. 2022 | Počet přečtení: 274