Rosler murr Schunk

Nejlepší exponáty získaly prestižní ocenění

K tradičním událostem na MSV v Brně patří udílení Zlatých medailí nejlepším exponátům, které vybere odborná porota z nominovaných. Z šestadvaceti přihlášených kandidátů na Zlaté medaile si prestižní ocenění odvezlo šest exponátů a jeden zvláštní ocenění poroty.

 
V kategorii Inovace získal Zlatou medaili MSV vodíkový autobus s nízkotlakými metalhydridovými zásobníky firmy Rošero-P, který byl vystavený v expozici Technické univerzity v Košicích.Metalhydridové zásobníky umožňují uskladnit vodík při extrémně nízkých tlacích v porovnání se standardními systémy, což umožňuje extrémní zvýšení bezpečnosti vzhledem k využívání autobusu v městské hromadné dopravě. Ocenění si z letošního strojírenského veletrhu odveze i další vodíkový autobus vyrobený slovenskou firmou.Jde o kompozitní nízkopodlažní vodíkový autobus firmy Mobility & Innovation Production, vůbec první homologovaný malý autobus v EU. Využívá pokročilá technologická řešení zaručující nejnižší spotřebu vodíku mezi autobusy, nejnižší váhu a výborné jízdní vlastnosti i v extrémních podmínkách. Medaili za Inovaci výrobního stroje získala válcová zakružovačka plechu EVO 4 německé firmy Haeusler, vystavená společností Maqfort.Porota u EVO 4 ocenila zejména o polovinu nižší náklady na provoz než je běžné, o 60 % rychlejší ohýbání, chytré ovládání i nulový odpad.

V kategorii Inovace ve zpracovatelské technologii získal Zlatou medaili systém horkých vtoků pro tlakové lití zinku, jehož výrobcem je společnost Ferrofacta, a vystavuje jej Eichler Company.Podle výrobce jde o první plnohodnotný systém horkých vtoků vhodných pro tlakové lití zinku, který má patentovaný.

Za Inovaci v automatizační technice si odváží ocenění lisovna Škoda Auto, Cerebrica a Twinzo, prezentující inteligentní digitální dvojče v lisovně automobilky.Inteligentní digitální dvojče umí sbírat a organizovat data na základě struktury skutečného prostoru a umělá inteligence na pozadí pak tato data využívá k plánování, predikcím případných poruch a k efektivnímu přeplánování výrobního toku dříve, než tyto poruchy reálně ovlivní efektivitu výrobního procesu.

Vysoce přesný systém chlazení ECHO získal medaili v kategorii Inovační komponenty ve strojírenství. Jeho výrobcem je Regionální technologický institut Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni, která jej také vystavovala na svém stánku.Systém kombinuje standardní obráběcí nástroje a části vyrobené 3D tiskem, díky čemuž bylo možné docílit zvýšení efektivity o 15 až 40 % a zároveň zvýšení životnosti o 350 %. Využití aditivní výroby firmě umožnilo vytvořit unikátní geometrii vnitřních kanálů, které zajišťují zvýšení rychlosti proudu chladicí kapaliny a jeho přesné směřování, a to jak na čelo, tak zejména na hřbet nástroje. Velkou výhodou je poté chlazení celé využívané řezné hrany, a to u hřbetu ze vzdálenosti přibližně třikrát menší než u konkurenčních nástrojů.

Zvláštní cenu komise získal tepelný management cylindrických baterií pomocí tepelného výměníku využívajícího polymerní dutá vlákna, který na stánku VUT v Brně prezentovala firma Promens Zlín.Chladič je schopný udržet systém na přijatelných podmínkách i při extrémním odebírání energie z baterií. Na rozdíl od komerčně dostupných kovových výměníků je navrhovaná konstrukce vyrobená z levných materiálů lehčí, elektricky nevodivá, a i celkově šetrnější k životnímu prostředí.
 
Publikováno: 11. 10. 2022 | Počet přečtení: 735