IBM Rosler murr Schunk

NTM hostí mezinárodní setkání muzejních špiček

Ve čtvrtek 25. srpna 2022 bude Národní technické muzeum v Praze uzavřeno. Tento den v něm probíhá významná generální konference Mezinárodní rady muzeí ICOM Praha 2022 a zasedání tří mezinárodních výborů, setkání odborníků z technických muzeí a science center z celého světa.

 
NTM, které je třetím nejstarším technickým muzeem na světě, si na něm mj. připomene i 50. výročí reorganizace Mezinárodní komise pro muzea a sbírky vědy a techniky (Comité International des Musées de Sciences et des Techniques / CIMUSET).

CIMUSET byl založen v roce 1946 jako „výbor předmětové skupiny“ ICOM pro vědu a techniku. V roce 1948 byl na první generální konferenci ICOM v Paříži 1948 ustanoven jako „Výbor “. Letošní zasedání je událost zcela mimořádná, neboť se koná právě při 50. výročí reorganizace CIMUSETu, která proběhla z iniciativy tehdejšího ředitele NTM Josefa Kuby, dne 2. až 6. října 1972 během jednání v Národním technickém muzeu v Praze (viz foto)..K tomu generální ředitel NTM Karel Ksandr poznamenává: „Letošní setkání CIMUSETu v našem muzeu je pro nás o to vzácnější, že NTM vzniklo jako třetí nejstarší technické muzeum na světě před 160 lety, v roce 1862, kdy jeho základy položil Vojtěch Náprstek založením Českého průmyslového muzea. Administrativní vznik Národního technického muzea téměř v současné podobě proběhl až v roce 1908, kdy bylo ustanoveno Technické muzeum Království českého.

V Národním technickém muzeu byl před 50 lety díky úsilí tehdejšího ředitele Josefa Kuby reorganizován výbor CIMUSETu, který je výborem při ICOM sdružujícím odborníky z technických muzeí a science center z celého světa. Je nám velkou ctí, že se v NTM opět po 50 letech sejdou muzejníci ze světových technických muzeí, a vážíme si také toho, že se NTM stalo místem slavnostního zahájení Generální konference ICOM Prague 2022. Národní technické muzeum tak deklaruje, že nejen svojí historií a svými sbírkami, ale především svojí muzeologickou činností patří mezi nejpřednější světová technická muzea, jako je například Science Museum v Londýně nebo National Air and Space Museum ve Washingtonu.“

NTM se společně s Národním zemědělským muzeem stalo v pondělí 22. srpna 2022 také hostitelem největší události generální konference Mezinárodní rady muzeí ICOM Praha 2022 – slavnostního zahájení a společného setkání účastníků z celého světa. ICOM (International Committee of Museums), založená v roce 1946, je jednou z nejvýznamnějších profesních organizací v oblasti péče o kulturní dědictví na světě a působí jako významný partner a konzultant pro UNESCO. Pro české muzejnictví a další paměťové instituce je konání generální konference ICOM významnou příležitostí ke zhodnocení práce muzejníků a investic jejich zřizovatelů do péče o kulturu a také k propagaci kulturního dědictví v Praze a v regionech. Generální konference se koná poprvé v hybridní podobě a účastníci se budou moci zúčastnit osobně i on-line.S motem „Muzea mají sílu měnit svět kolem nás!“ reaguje konference na současnou společenskou situaci a její proměny. Program obsahuje na 500 přednášek, diskusí či workshopů se čtyřmi hlavními tématy a také poskytne příležitost diskutovat a hlasovat o několika tématech, kterým se organizace v posledních letech soustavně věnuje – např. nové definici muzea, ale taká aktuálních záležitostech: jeden z panelů se věnuje i ochraně kulturního dědictví na Ukrajině.

Pro účastníky konference je připraven bohatý odborný i doprovodný program. NTM spolu s Českými drahami např. vypravuje historický vlak do Brna, který převeze zájemce na Moravu.
 
Publikováno: 23. 8. 2022 | Počet přečtení: 772