rosler murr Schunk

ZAT slaví jubileum a bilancuje uplynulý rok

Akciová společnost ZAT oznámila hospodářské výsledky za fiskální rok 2021. Firma, která patří k významným dodavatelům inteligentních systémů řízení pro energetiku a průmysl, si letos připomíná 60 let od svého vzniku, a loni získala rekordní objem nových zakázek.

 
Jako většiny exportně orientovaných firem v oblasti energetiky se i společnosti ZAT dotýkají následky vojenského konfliktu na Ukrajině. V oblasti jaderné energetiky patří firma mezi významné dodavatele řídicích systémů pro primární a sekundární okruh jaderných elektráren u nás i v zahraničí. Aktuálně má rozpracované dodávky do jaderných elektráren ve Francii, Finsku, Slovensku, ČR, Maďarsku a Arménii.

„Pevně věříme, že tyto projekty budou z důvodu zajištění energetické stability v Evropě i ve světě pokračovat, nicméně události související s měnícími se vztahy mezi Ruskou federací, Evropou a světem mohou mít dopad i na ně,“ konstatuje výkonný ředitel pro obchod a realizaci Ivo Tichý.

Dlouhodobou strategií ZAT je eliminovat obchodní rizika zaměřením se na širší spektrum oborů působnosti, což platí i v oblasti jaderné energetiky. V průběhu tendru na dostavbu JE Temelín firma úspěšně navázala spolupráci se všemi potencionálními dodavateli, s nimiž nyní intenzivně jedná o dodávkách na dostavbu JE Dukovany či nových jaderných bloků v ČR. Ve fiskálním roce 2021 získal ZAT rekordní objem nových zakázek v celkové výši 1 120 mil. Kč, a i přes nepříznivou situaci na trhu v dodávkách materiálových komponent ve výrobě, i v rámci projektů, vždy splnil požadavky zákazníků. Firma významně navýšila zásoby komponent, jejichž dodací lhůta se prodloužila i více než trojnásobně, v některých případech až na 720 dnů.

Ve vývoji se ZAT zaměřil zejména na oblast bezpečnostních řídicích systémů pro jaderné elektrárny, dokončen byl projekt pro získání certifikace SIL 3 pro regulátor turbíny i projekt vývoje a realizace automatizovaných testovacích pracovišť, díky nimž firma několikanásobně zvýšila efektivitu kusových zkoušek při výrobě HW komponent. Prohloubila rovněž spolupráci s vysokými školami v projektech Národních center kompetence atd., a podílela se na vývoji matematických modelů vodní turbíny a synchronního generátoru formou ověřování chování modelů v porovnání s reálnými stroji, implementaci navržených metod diagnostiky poruch generátorů i vývoji bezdrátových snímačů pro energetické sítě. Na základě spolupráce s vysokými školami se rozhodla zúčastnit i nově vypsané veřejné soutěže Technologické agentury ČR – NCK 2 na období 2023 až 2028.ZAT rovněž pokračuje ve vývoji nástrojů pro sofistikovanou analýzu dat a jejich multiplatformní prezentaci v rámci nově vznikající platformy SoWA, a s rostoucí potřebou efektivní analýzy velkého objemu dat předpokládá uplatnění těchto nástrojů ve všech oborech, v nichž působí.

Foto: ZAT
 
Publikováno: 19. 8. 2022 | Počet přečtení: 417