murr Schunk

Software pro lehkého robota do zdravotnictví

KUKA Sunrise.OS Med 2.6 je nejnovější verze softwaru pro robota KUKA LBR Med s certifikací CB. Nové a vylepšené programové vybavení bylo vyvinuto s ohledem na rostoucí potřeby výrobců lékařských přístrojů a systémů, kteří používají tohoto robota ve svých aplikacích.

 
Verze KUKA Sunrise.OS Med 2.6 je založena na systémech Java 8 a Windows 10. Umožňuje tak rychlé uvedení lehkého robota LBR Med do provozu a použít ho pro širokou škálu lékařských aplikací. Připojení řídicí jednotky robota k individuálnímu hardwaru a softwaru zákazníka zajišťuje široké rozhraní.

Bezpečnost je nejvyšší prioritou

Zejména v případě lékařských aplikací má bezpečnost značný význam. Při využití LBR Med lze aplikovat speciální bezpečnostní funkce na straně hardwaru a softwaru, které monitorují vnější síly. Software rovněž umožňuje uživatelům sledovat rychlost a polohu ramene robota. Tato nejnovější verze programu poskytuje také díky unikátní geometrii schopnost sledovat vztah robota k jeho okolí. Toho lze využít k prevenci kolizí s lékařským vozíkem nebo jinými předměty.

Systémový software nabízí uživatelsky přívětivý editor programů. Kromě toho si u partnerů lze objednat další volitelné výkonné komfortní funkce. Kombinací systému KUKA Sunrise.OS Med 2.6 a aplikačního programu partnerů lze lékaři poskytnout v robotu přesného, bezpečného a multifunkčního asistenta pro širokou škálu lékařských aplikací a pomoci tak utvářet budoucnost medicíny.

Volitelnou komfortní funkcí při vývoji lékařského zařízení na bázi LBR Med je komunikace v reálném čase s řídicí jednotkou robota. Zejména v medicíně je komunikace v reálném čase velmi důležitá. To znamená, že operace lze velmi přesně plánovat na základě různých zobrazovacích metod. Je to umožněno např. řízením každé osy robota při velmi vysokých komunikačních rychlostech. V systému Sunrise.OS Med 2.6 je nyní v nabídce jak kartézské, tak kloubní prostorové řízení pro operace v reálném čase.

Tak je možné měnit naprogramovaný pohyb robota, např. z konkrétních bodů na plynulou dráhu. Tato cenná vlastnost slouží mimo jiné k vyrovnávání dechu pacienta během zákroku nebo pro aplikace založené na 3D vidění.Nejnovější verze softwaru byla vyvinuta s ohledem na rostoucí potřeby výroby zdravotnických přístrojů.

Volitelný balíček KUKA Sunrise.PreciseHandGuiding Med poskytuje velmi přesné ruční navádění robota a zároveň omezení určitých pohybů a stupňů volnosti ramena. Ruční vedení robota se v lékařských aplikacích stalo běžnou praxí, nyní však lze definovat omezení při těchto pohybech. Omezení zahrnují pohyb pouze v orientaci, translaci, rovině nebo kartézském vektoru, např. podél osy Z nástroje.

Zvýšená tuhost robota LBR Med při řízení polohy umožňuje lékařské aplikace pro snížené užitečné zatížení a vymezené pracovní prostory. Tyto aplikace robota se používají v chirurgii a ortopedii. Pokud má robot třeba vrtat kost, musí mít určitou tuhost a nesmí být ohebný. Robota LBR Med zde lze naprogramovat tak, aby byl méně citlivý na vnější vlivy, jako jsou např. kolize. Tímto způsobem může být vyrovnávací pohyb kolize potlačen.
 
Publikováno: 11. 5. 2022 | Počet přečtení: 281