murr Schunk

Spotřeba tepla loni v Česku meziročně rostla

Ceny energií neustále rostou. Hledají se nová úsporná řešení, ale spotřeba tepla loni meziročně stoupla. Vyplývá to z informací Teplárenského sdružení ČR. V těchto dnech přichází domácnostem roční vyúčtování spotřeby tepla a teplé vody za rok 2021. Mírný nárůst má na svědomí hlavně chladnější počasí a uvolnění pandemických omezení.

 

Ve srovnání samotného rok 2021 s předchozím lze zaznamenat nárůst spotřeby tepla o téměř 10 %. Loňský rok byl přitom v uplynulém desetiletí těsně druhý nejchladnější po roce 2013, a pokud se tedy zvýšila roční spotřeba o zhruba 1,5 GJ na byt a průměrná ceně tepla je 600 Kč/GJ, tak by navýšení představovalo pro zákazníky nárůst ceny o necelou stokorunu měsíčně.

V probíhající topné sezóně, která začala vloni v září a skončí posledního května, bylo zatím o něco tepleji, než je desetiletý průměr. Meziročně byly v aktuálním topném období výrazně chladnější měsíce říjen a prosinec, a naopak výrazně teplejší byly leden a zejména únor. A ačkoliv to mnohým tak nepřipadá, i začátek dubna byl vloni chladnější než letos.

„Domácnosti, které dostávají vyúčtování za teplo spotřebované v roce 2021, se ještě nemusejí obávat výrazně zvýšených nákladů. Cena tepla za rok 2021 ještě zůstala u většiny tepláren podobná jako v letech předešlých. Pokud budou domácnosti za teplo a teplou vodu doplácet, mělo by jít o částky v řádu stovek korun na byt. Optimálně nastavené zálohy na teplo by však měly toto navýšení spotřeby tepla pokrýt. Jiná situace, vzhledem k aktuálním cenám energií, samozřejmě nastane ve vyúčtování za rok 2022,“ říká ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek.

Aktuální výzvy pro teplárenství představují podle něj hlavně rostoucí ceny a ekologizace. Teplárenské společnosti řeší v současné době především bouřlivý vývoj cen energií na trhu, kdy rostou prakticky všechny nákladové položky.„Ceny černého uhlí loni prudce narostly až na dvojnásobek, ceny elektřiny a plynu stouply čtyřnásobně. Letos vzrostly ceny energií ještě mnohem více a dosahují historicky nejvyšších hodnot. To samozřejmě ovlivní i ceny dodávek tepla a teplé vody v roce 2022,“ popisuje současnou velkou zátěž pro sektor teplárenství Martin Hájek.

Druhou dlouhodobou výzvou, před níž teplárenské sdružení stojí, je modernizace a ekologizace tepláren, včetně postupného přechodu k čistším palivům a úplnému odklonu od uhlí. Novou prioritou, kterou teplárenské společnosti aktuálně řeší, je energetická soběstačnost, která se dostává do popředí v souvislosti s válkou na Ukrajině a s tím souvisejícího odklonu od dodávek ruského plynu

(Foto: Shutterstock)

 
Publikováno: 22. 4. 2022 | Počet přečtení: 283