murr Schunk

BASF: Plán zemědělských inovací na příští dekádu

Společnost BASF oznámila svůj desetiletý výhled pro oblast zemědělských inovací, jehož cílem je podpořit bezpečnost výroby potravin, efektivní a šetrnou produkci klíčových plodin a minimalizovat vliv zemědělství na klima a životní prostředí.

 
Firma se zaměřuje na zvyšování výnosů z hlavních plodin, jako jsou pšenice, řepka olejka, sója, kukuřice, bavlna, rýže, ovoce či zelenina. Podle údajů Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) zabírá pěstování těchto plodin více než 50 % světové zemědělské půdy, takže připravované inovace mají potenciál podstatně zvýšit výkonnost i šetrnost zemědělství.

BASF proto intenzivně pokračuje v inovacích osiv a přípravků pro jejich ošetření, řešení pro ochranu rostlin či digitálních nástrojů. Během následujících 10 let hodlá uvést na trh významné projekty, jejichž odhadovaný tržní potenciál přesahuje 7,5 mld. eur. Loni společnost vyčlenila na výzkum a vývoj v segmentu zemědělství přibližně 900 mil. eur (což odpovídá asi 11 % tržeb její zemědělské divize) a se značným objemem investic do zemědělských inovací počítá BASF také v letošním roce.

Soustřeďuje se na vybrané systémy pěstování plodin v klíčových regionech a přizpůsobuje své produkty, technologie i služby tak, aby zemědělcům pomáhaly optimálně pěstovat plodiny v náročných podmínkách.

„Inovace v zemědělství se v důsledku změny klimatu ukazují naprosto nutné pro zabezpečení udržitelné produkce potravin. Musíme proto najít tu správnou rovnováhu, abychom zajistili lepší výnosy a zároveň minimalizovali nežádoucí dopady na životní prostředí,“ říká Dr. Livio Tedeschi, prezident divize Řešení pro zemědělství společnosti BASF.K zachování biodiverzity v Evropě by mohla pomoci i kombinace hybridní pšenice, ochrany plodin a digitálních nástrojů. V druhé polovině tohoto desetiletí uvede BASF na evropský trh hybridní pšenici Ideltis, kterou budou podporovat i digitální řešení xarvio, poskytující zemědělcům optimalizovaná doporučení ohledně setby a přesné aplikace udržitelných inovací na ochranu plodin, jako jsou fungicid Revysol, insekticid Axalion a herbicid Luximo.

Na základě odhadů z evropské produkce pšenice může jen díky Revysolu stačit pro dosažení stejného výnosu o 4 % méně půdy, což představuje plochu dvakrát větší než Lucembursko. Zemědělci tak budou moct maximalizovat výnosy pšenice a nebudou muset převádět větší množství přírodních biotopů na zemědělskou půdu, čímž se podpoří biodiverzita a sníží emise CO2. Inovativní složení přípravku Revysol navíc umožní pěstitelům snížit množství použitého fungicidu.

K dalším trendů, na které se společnost BASF zaměřuje, patří podpora místní výroby potravin v uzavřených prostorách s přispěním inovací v oblasti osiv zeleniny a biologické ochrany plodin. Při uspokojovaní poptávky po místní a celoroční zelenině bude mít čím dál větší význam skleníková produkce. Řešení pro osiva zeleniny firmy BASF, dodávaná pod značkou nunhems, optimalizují ochranu osiva a plodin pro skleníkovou výrobu. Také produktová řada BioSolutions, jejíž součást tvoří bioinsekticid Velifer a biofungicid Serifel, je optimalizována pro působení

v prostředí skleníků. V nadcházejících letech budou tyto produkty uváděny na trh po celém světě, včetně EU, Číny a Latinské Ameriky.Loni firma otevřela technologicky špičkový skleník zaměřený na šlechtění odrůd semen zeleniny pro skleníky a vnitřní farmy, kde uplatňuje a testuje pokročilé technologie pěstování ve vnitřních prostorech, které umožňují šetřit vodu, energii i další zemědělské vstupy. Zároveň budou odpovídat odrůdám osiv zeleniny společnosti BASF, které jsou pro tyto podmínky speciálně vyšlechtěny. BASF využívá takovéto skleníky na zabezpečení základního výzkumu pro efektivní produkci a sběr různých druhů ovoce a zeleniny (např. rajčete, okurky, papriky či hlávkového salátu) během celého roku. Zmíněné inovace se prostřednictvím místního zastoupení BASF pozitivně promítnou i na český trh, kde se již letos objeví přípravek Serifel, jenž pěstitelům nabídne možnost biologické ochrany proti škodlivým plísním v segmentu vinné révy a ovoce.
 
Publikováno: 22. 4. 2022 | Počet přečtení: 281