murr Schunk

Systém Linde Motion Detection činí manipulaci ještě bezpečnější

Bezpečnost práce a ochrana zdraví představují v mnoha firmách nejvyšší prioritu. Nový asistenční systém Linde Motion Detection poskytuje ještě lepší ochranu chodců ve skladovém prostředí, než tomu bylo doposud.

 
Systém umí detekovat pohyb za stojícím vozíkem, okamžitě zabránit jeho pohybu a současně vydat varovný signál. Z tohoto účinného systému prevence nehod mají prospěch jak zaměstnanci, tak vedení společnosti. Zdraví všech osob přítomných ve skladu je lépe chráněno, řidičům vysokozdvižných vozíků je usnadněna práce. Předchází se prostojům a přerušením provozu, čímž se zvyšuje produktivita práce.

Společnost Linde Material Handling nyní nabízí tento asistenční systém jako volitelnou výbavu, která je vhodná pro novou řadu protizávažných vozíků. Brzy bude možné toto řešení založené na senzorech dodatečně namontovat i do stávající vysokozdvižné techniky a také ji nabídnout konkurenčním značkám.

„Pokud se za vysokozdvižným vozíkem při couvání nacházejí lidé, může snadno dojít k nehodě a příčiny často spočívají v jejich nepozorném chování," vysvětluje Fabian Zimmermann, produktový manažer pro bezpečnost Linde Material Handling.

Chodci jsou občas roztržití a počítají s tím, že je řidič vysokozdvižného vozíku dobře vidí. Navíc většinou neočekávají, že by vysokozdvižný vozík, stojící před regálem nebo v prostoru pro skladování bloků, mohl náhle couvnout. Pokud je řidič třeba jen na chvíli nepozorný a zapomene se podívat přes rameno, může snadno dojít ke střetu. A nemusí jít jen o nepozornost řidiče či dalších pracovníků. Například výhled do prostoru za vozidlem může být zakryt uskladněným zbožím, různými regály, nebo se nacházet v tzv. mrtvém úhlu. Riziko nehody je ještě vyšší, pokud se v jednom prostoru pohybují jak vysokozdvižné vozíky, tak chodci nebo cyklisté.

Bezpečněji díky inovativní technologii

Asistenční systém Linde Motion Detection pomáhá předcházet zmíněným nebezpečným situacím tak, že varuje řidiče vozíku i osoby v zadním pracovním prostoru. Senzor pohybu spolehlivě detekuje jakýkoli pohyb za stojícím vozidlem a činí tak bez ohledu na převládající světelné podmínky. Také nebere zřetel na skutečnost, zda jde o pohyb osob, nebo jiných vozidel. Pokud senzor zachytí pohyb za vozíkem, systém automaticky přeruší couvání, vozík zastaví a řidič je na nebezpečí upozorněn výstrahou na displeji. Navíc systém vydává akustický signál, který upozorňuje kolemjdoucí na vzniklou nebezpečnou situaci. Aby mohl řidič po vydání varování pokračovat v jízdě, musí aktivně vrátit pedál plynu do výchozí polohy, což rovněž přispívá k větší bezpečnosti.Asistenční systém poskytuje ještě lepší ochranu chodců ve skladech tím, že detekuje pohyb za stojícím vozíkem.

Systém pomáhá i řidičům, a to zejména v náročných pracovních prostředích, jako jsou špatně osvětlené části skladu, nebo oblasti, ve kterých je ze stavebních důvodů špatná viditelnost. Oblasti detekce případné kolize lze přizpůsobit příslušným provozním a okolním podmínkám, což zajišťuje vysokou míru flexibility. Díky přesnému nastavení systému nedochází ke zbytečným varováním a výstraha je dána jen ve skutečně kritické situaci.
 
Publikováno: 20. 4. 2022 | Počet přečtení: 288