murr Schunk

Letenský kolotoč se opět roztočí už 11. července

Nově opravený kolotoč s renovovanými koni se poprvé roztočí na slavností akci v pondělí 11. července v den 128. výročí od jeho reinstalace a kolaudace na Letné a zároveň v roce 130. výročí jeho vzniku a první instalace na Královských Vinohradech.

 
Oprava Letenského kolotoče, který je unikátní historickou památkou ve správě Národního technického muzea (NTM) a jedním z nejstarších podlahových kolotočů na světě, bude v létě 2022 dokončena. V Letenských sadech tak bude obnovena památka z konce 19. století, která přinesla a opět bude přinášet potěšení mnoha generacím a na kterou se dlouho těší děti i dospělí. Národní technické muzeum děkuje za podporu při snaze o záchranu kolotoče městské části Praha 7, sponzorům i veřejnosti.

„Jeden z nejstarších dochovaných podlahových kolotočů v Evropě stojící vedle Letenského zámečku zakoupilo NTM v listopadu roku 2004 ve zcela zdevastovaném stavu. Po celou dobu, kdy je kolotoč ve správě NTM, jsme zápasili s nedostatkem finančních prostředků a mnoha technickými problémy vyvolanými skutečností, že se jedná o evropský unikát, s jehož památkovou obnovou doposud nebyly žádné zkušenosti. Nesmírně si vážím všech spoluobčanů – převážně Leteňáků, společností Avast a WAsia a hlavního města Prahy, kteří ve veřejné sbírce přispěli na restaurování koňských figur.

Díky dlouhodobé podpoře městské části Praha 7 nyní dokončujeme i rekonstrukci vlastní stavby kolotoče. Praha 7 nám také finančním darem pomohla vyřešit dokončení i této náročné obnovy. Za to všem zastupitelům městské části Praha 7 patří obrovský dík. Cílem památkové obnovy kolotoče bylo postupovat tak, aby byla zachována historická hodnota této unikátní kulturní památky a zároveň, aby byl kolotoč opět provozuschopný při dodržení všech platných předpisů.

Jsem velice rád, že po náročné rekonstrukci, která kladla vysoké nároky na řadu specializovaných profesí a jejich koordinaci, se kolotoč letos konečně roztočí, a věřím, že jízda na nově renovovaných koních bude velkým zážitkem. Ještě jednou velmi děkuji všem, kteří na opravu interiéru a kolotoče přispěli, dále pak všem restaurátorům, kteří tuto obnovu realizují a také všem mým kolegům – zaměstnancům Národního technického muzea, kteří tuto obnovu mají na starosti,“ řekl Karel Ksandr, generální ředitel NTM.Jeden z renovovaných koní.

„Když jsme na konci roku 2014 s NTM uspořádali sbírku na záchranu 19 historických koní z Letenského kolotoče, věřili jsme, že lidé nenechají oblíbené místo svých dětských vzpomínek ve štychu. Zájem o obnovu této unikátní památky ovšem i tak předčil naše očekávání a v roce 2018 jsme mohli hlásit, že se záchrana koní podařila. V letošním roce jsme pak za Prahu 7 doplnili chybějící finance i na samu stavební konstrukci kolotoče. V létě se tedy koně konečně dočkají svých prvních jezdců,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.Interiér kolotoče před opravouRenovované koně a výstava v NTM 2018.

Kolotoč zhotovený tesařem Matějem Bílkem byl v roce 1894 přenesen z Královských Vinohrad, kde fungoval dva roky, do Královského hlavního města Prahy, tedy na dnešní místo v Letenských sadech. Zde sloužil k zábavě Pražanů i turistů až do roku 2006, tedy 112 let. V kolotoči se jezdilo na 19 koních různých velikostí potažených pravou koňskou kůží bez spojů, plněných slámou, se skleněnýma očima. Původní sedla a uzdění se dochovala pouze u čtyř koní: Poly, Flora, Blesk a Šemík. Zajímavostí interiéru je sloup středové točny, který byl vyzdoben třemi rytíři v brnění z papírmaše natřenými stříbřenkou. V roce 2004 tuto památku v kritickém stavu zakoupilo za finanční podpory Ministerstva kultury ČR Národní technické muzeum. V roce 2014 vznikla díky spolupráci NTM a městské části Praha 7 iniciativa za záchranu kolotoče a jeho uvedení do provozu a byla vyhlášena veřejná sbírka. Do sbírky přispěly významnými částkami sponzoři, jako Nadační fond Avast, společnost WAsia a Magistrát hlavního města Praha a drobnými dary veřejnost. Náročná rekonstrukce figur koní a výbavy interiéru byla dokončena v roce 2018, kdy byly koně prezentovány v budově NTM. Při snaze o opravu stavby kolotoče nastala obtížná situace. V první fázi opravy stavby kolotoče a technologického zařízení se prokázalo mnoho skrytých vad původní konstrukce stavby kolotoče. Po období neúspěšných výběrových řízení na dodavatele dokončení rekonstrukce stavby kolotoče v letech 2018-2020 byla uzavřena smlouva se zhotovitelem Ing. Jiří Kmoškem. Na dokončení opravy stavby kolotoče přispělo výrazně i Ministerstvo kultury ČR.
 
Publikováno: 24. 3. 2022 | Počet přečtení: 380