murr Schunk

Suchý led na restaurování

Restaurování povrchů z citlivých materiálů nebo šetrné čištění historických památek, čištění zařízení ve strojírenství a dalších oborech – zde všude se stále více uplatňují šetrné technologie čištění. V poslední době se zde prosazuje tryskání suchým ledem.

 
Tryskání suchým ledem je metoda, při které se používají pelety CO2 o velikosti 0,5–3 mm. Jde o velmi šetrnou technologii, protože na rozdíl od většiny ostatních sprejových prostředků, které během pracovního procesu nemění své pevné skupenství, zde není povrchový efekt založený pouze na mechanickém impulsu. Pelety suchého ledu o teplotě -79 °C dopadají na povrch vysokou rychlostí 150 m/s a uvolňují svou kinetickou energii. Nečistoty se také chladem stávají křehkými a snadněji se odstraňují.

Další efekt je v tzv. sublimaci: Části zmrzlého oxidu uhličitého pronikají trhlinami krusty nečistot nebo nátěrů, přecházejí z pevného do plynného skupenství a díky tomuto 400násobnému zvětšení objemu mohou nečistoty skutečně rozbít. Zůstanou po nich pouze rozprášené látky. V závislosti na množství a složení se tyto látky buď odfouknou přítomným stlačeným vzduchem, nebo odsají pomocí vysavačů.

Vzhledem k tomu, že metoda je jen nepatrně abrazivní a nezbývají zde žádné zbytky postřiku, špinavá voda ani vlhkost, lze touto metodou jemně odstranit nečistoty z velmi citlivých povrchů, a to s minimálním úsilím. Také se uplatní tam, kde nelze použít vodu. S použitím různých tvarů a velikostí trysek lze čistit i členité povrchy a spáry.„Estetický dojem z celku posuzujeme podle fasády – ať už jde o historické stavby, novodobé konstrukce nebo stroje. Moderní technologie vysokotlakého čištění suchým ledem nebo jinými částicemi umožňují odstranit špínu nebo i graffiti z historických památek, ale i šetrně a nedestruktivně vyčistit drahé mechanismy a stroje. Nyní je dokonce k dispozici řešení, které suchý led vyrábí samo a lze jej tedy flexibilně používat,“ říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Renovace fasád a restaurátorské práce

Čištění suchým ledem je technologie, která se uplatní při šetrném čištění a renovaci historických budov i památek. V závislosti na povrchu se pro čištění fasád používají různé technologie – mokré čištění studenou a horkou vodou vysokotlakými čističi, mokré čištění tryskáním částic nebo také suchým ledem. Poslední jmenovaný způsob je vhodný především na povrchy citlivé na vodu nebo na předměty, kde je potřebná úspora vody, nesmějí se používat čisticí prostředky nebo je nežádoucí vytváření špinavé vody. Tato technologie se tak uplatní např. při renovaci pískovcových fasád nebo ošetření dřevěných balkonů na roubených domech. Skvělá je pro rychlé a jednoduché odstranění graffiti.Speciální aplikací tryskání suchým ledem je restaurátorské čištění památek. Pomocí této technologie byla ošetřena např. slavná Paraguayská fontána na vnitřním nádvoří Národního muzea antropologie v Mexico City. Podařilo se tak šetrně odstranit prach a inkrustace, které se nahromadily během desetiletí vlivem vlhkosti. Díky sublimačnímu efektu nezůstaly žádné zbytky a bylo možné se zcela vyhnout použití čisticích prostředků.

Čištění stavebních strojů

Tryskání suchým ledem je cennou a časově úspornou podporou pro bodové čištění. Nezanechává žádné zbytky a ve vysoce výkonných strojích jsou chráněny drobné součástky, elektronika i hydraulika. Před výměnou součástek lze tryskáním suchým ledem očistit i těsnicí plochy tak, aby byly čisté a hladké. Na rozdíl od nanášení a vtírání rozpouštědel nevznikají při čištění suchým ledem žádné nepříjemné škrábance a metoda je šetrná k lidem i životnímu prostředí.
 
Publikováno: 10. 3. 2022 | Počet přečtení: 373