murr Schunk

CzechTrade nabízí krizové poradenství

Agentura CzechTrade spouští krizové poradenství pro české firmy, které vyvážejí své produkty na Ukrajinu a do Ruska. Pomůže i s přesunem na jiný trh a registruje už první zájemce o pomoc při změně trhu, jsou hlavně z oboru strojírenství.

 
Součástí nabízených poradenských služeb je analýza výchozí situace firmy a příprava exportního plánu do náhradních zemí s ohledem na jejich výrobní zaměření a požadavky. Poté, co válka na Ukrajině zkomplikovala obchodní styky s oběma státy, se snaží tuzemští vývozci najít pro své výrobky náhradní odbytiště. Na ruském a ukrajinském trhu operují stovky firem, jejichž celkový objem exportu představuje 128 mld. Kč. I když se jedná pouze o 2,6 % celkového českého exportu, pro mnohé firmy jsou tyto trhy klíčové, nebo dokonce existenčně důležité.

„Na webu MPO máme rozcestník s průběžně aktualizovanými informacemi pro české exportéry postižené ruskou agresí proti Ukrajině, podnikatelé mohou vyhledat podporu také na lince 1212. V poskytování aktuálních informací českým exportérům a pomoci hledat firmám individuální řešení budeme pokračovat. Uspořádáme pro ně semináře, které by se měly konat každý týden,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Ruská invaze na Ukrajinu způsobila přerušení obchodních styků mezi ČR a oběma válčícími zeměmi. Pro některé české firmy ovšem představovaly Rusko a Ukrajina významné exportní trhy a jejich výpadek na ně teď má značný dopad.

„I když se propad českého exportu na Ukrajinu a do Ruska může z hlediska celkových čísel pohybovat v úrovni nízkých jednotek procent, pro určité konkrétní firmy to mohou být desítky procent se zdrcujícím dopadem na jejich fungování. A právě takovým se CzechTrade snaží službou Krizové poradenství pomoci,“ vysvětluje generální ředitel agentury Radomil Doležal.

V loňském roce spolupracovala agentura s 85 českými firmami působícími na Ukrajině nebo v Rusku. Spolupráce probíhá skrze zahraniční kanceláře CzechTrade, které ovšem v reakci na aktuální situaci přerušují svou činnost. Pobočky v Kyjevě a Jekatěrinburgu jsou již uzavřeny a brzy bude přerušen provoz i na moskevském zastoupení. V případě potřeby však CzechTrade firmám zprostředkuje pomoc.

Válka na Ukrajině trvá již déle než týden a konflikt přirozeně ovlivňuje i ekonomiku. Západní státy zcela přerušily obchodní styky s Ruskem a uvedly v platnost sankce, jež mají za cíl oslabit ruské hospodářství. Zásadním krokem bylo v tomto ohledu odstřihnutí sedmi ruských bank od mezinárodního systému SWIFT, které 2. března schválili představitelé EU.Ruská federace je pro ČR významnou exportní lokalitou a loni byla s hodnotou exportu více než 93 mld. Kč 13. v pořadí vývozních destinací pro české firmy. Podle dat Ministerstva průmyslu a obchodu bylo ve stejném roce Rusko 6. největším importérem do Česka. Celkový obrat zahraničního obchodu s Ruskou federací se loni vyšplhal na více než 230 mld. Kč. Ukrajina je v pořadí zemí pro český export na 20. místě, jako importér je 22. Stejné pozice pak dosahuje i v pořadí obratu zahraničního obchodu, jehož hodnota činí přibližně 75 miliard korun.

Foto: Czech Trade
 
Publikováno: 4. 3. 2022 | Počet přečtení: 361