hnv murr

Výsledky z dechu do pěti minut

Vědci z NTU vyvinuli dechový analyzátor onemocnění covid-19, který je stejně účinný jako PCR testy, ale poskytuje výsledky velmi rychle (foto: NTU).

 
Technologie PCR je nejpřesnějším způsobem testování SARS-CoV-2, ale vyžaduje drahé laboratorní vybavení. Proto vědci z Technologické univerzity Nanyang (NTU) vyvinuli nový diagnostický systém na základě dechu. Tyto dechové analyzátory nedetekují virus, ale identifikují vzorce těkavých organických sloučenin odpovídající infekci SARS-CoV-2, a mohou sloužit jako účinný způsob rychlého prověřování. Zařízení využívá technologii Ramanovy spektroskopie, která umožňuje s velkou přesností identifikovat určité vzorce molekul. Relativně dostupné přenosné Ramanovy spektrometry by mohly umožnit plošné testování dechových testů. Dechový tester obsahuje vylepšené senzory Ramanova rozptylu připojené k stříbrným nanokostkám, jimž stačí 10 sekund dechu, aby odebraly vzorek, z něhož jsou pak výsledky k dispozici za méně než 5 minut.Při pilotním testování 501 lidí vykázaly výsledky 0,1 % falešně pozitivních a 3,8 % falešně negativních, což se rovná přesnosti pozorované při laboratorním testování PCR.
 
Publikováno: 28. 2. 2022 | Počet přečtení: 729