hnv murr

Nové funkce pro vychystávání

Společnost STILL uvedla již v roce 2016 s iGo neo jako první výrobce na trh technologii, která dělá ze sériově vyráběných intralogistických vozíků samostatně pracující asistenty své obsluhy. Nyní přináší pro větší autonomii další inovace pro vozík OPX iGo neo (foto: STILL).

 
Technologie umožňuje dokonalou souhru mezi člověkem a strojem. Dodavatel intralogistických řešení z Hamburku uvedl na trh řadu inovací pro vozík OPX iGo neo, které znamenají ještě větší autonomii a tím vyšší bezpečnost a hospodárnost ve skladu.

Vozík pro horizontální vychystávání OPX iGo neo následuje svou obsluhu během vychystávání na každém kroku. Reaguje přitom jak na obsluhu, tak na okolí a umožňuje tím vychystávání, které je na trhu jedinečné. Inovativní technologie zajišťuje, že je vozík vždy v ideální poloze vůči obsluze. Odpadá tak zbytečné přecházení, což již samo o sobě zvyšuje hospodárnost.

Velmi důležité je u autonomně pracujících vozíků také téma bezpečnosti. OPX iGo neo proto disponuje jedinečnou bezpečnostní koncepcí, rozpoznává osoby, dynamické i statické objekty a v závislosti na situaci na ně reaguje. Zachytí a automaticky objede nekritické překážky a před kritickými bariérami jemně zastaví.

Zabránění kolizím v manuálním provozu

Protikolizní asistenční systém STILL Easy Protect je k dispozici pro všechny modely OPX iGo neo. Pokud se obsluha během manuálního provozu pohybuje směrem, v němž hrozí kolize, vozík to rozpozná a v závislosti na vzdálenosti od překážky automaticky zabrzdí.

Při vývoji tohoto asistenčního systému bylo cílem, aby co možná nejméně omezoval vozík při jízdě. Aby se toho dosáhlo, vyhodnocují se permanentně obsluhou požadované jízdní manévry a systém zasáhne pouze tehdy, když se vozík nachází přímo v kolizním kurzu. To znamená, čím blíže se dostane vozík k překážce, tím intenzivněji je redukována požadovaná rychlost, aby se zabránilo kolizi. Pokud se jí obsluha vyhne, vozík automaticky zrychlí dle požadavku obsluhy.Nový protikolizní systém Easy Protect zajišťuje ještě vyšší bezpečnost, a to i v manuálním provozu.

Easy Protect je srovnatelný s asistentem jízdy v jízdních pruzích u osobních automobilů. Velkým rozdílem oproti automobilovému průmyslu ovšem je, že asistenční systém podporuje obsluhu velmi jemně. Stručně řečeno: Korekce vozíku jsou jen minimální a velmi jemné, ale přitom na centimetr přesné.

Intenzitu zásahů nového asistenčního systému STILL si může uživatel sám zvolit a v případě potřeby i upravit. K dispozici jsou tři režimy zásahů vozíku: dříve, standardně, později. U tohoto systému může iGo neo výborně ukázat své silné

stránky, protože potřebná senzorika je již k dispozici ve vozíku. Nová funkce nevyžaduje žádná hardwarová rozšíření – všichni stávající zákazníci tak mohou své již používané vozíky dovybavit prostřednictvím aktualizace softwaru vozíku. Společnost STILL tím podtrhuje svou strategii, že bude vozík OPX iGo neo přinášet nové optimalizace a nové funkce i po jeho expedici. Robotický vozík tak zůstává v případě zájmu stále v souladu s nejnovějším technickým vývojem.

Systém rozšířený o 3D protikolizní ochranu

3D protikolizní ochrana, o kterou bude vozík OPX iGo neo dále rozšířen, umožňuje spolehlivé rozpoznávání překážek před vozíkem prostřednictvím 3D kamery – jak v manuálním, tak v autonomním režimu. Kamera je umístěna nad zařízením pro ochranu osob, tím její zorné pole pokrývá celou výšku přídě vozíku.

Vedle zvýšení bezpečnosti přináší 3D protikolizní ochrana vyšší efektivitu práce, např. při používání většího počtu vozíků s nůžkovým zdvihem. Dosud byly v praxi nutné větší bezpečnostní odstupy, protože zdvižené vidlice vpředu jedoucího vozíku nebyly senzory zjistitelné. Protože toto omezení použitím systému Easy Protect 3D odpadá, mohou vozíky pracovat blíže vedle sebe. Tím se zkracuje přecházení obsluhy a zvyšuje se produktivita. I tímto asistenčním systémem, který je dosud na trhu unikátní, je možné stávající vozíky dovybavit.

Nová verze pro průmyslové palety

Od nynějška je k dispozici i nová verze vozíku OPX iGo neo pro horizontální vychystávání. Verze pro průmyslové palety umožňuje v autonomním provozu přepravu nákladových jednotek šířky 1000 mm. Dosud to bylo možné jen pro šířku palet 800 mm.Verze pro průmyslové palety umožňují v autonomním provozu přepravu nákladových jednotek šířky 1000 mm.

Díky tomuto provedení se možnosti nasazení vozíku ještě rozšiřují. Vedle průmyslových palet lze přepravovat i speciální nákladové jednotky o šířce 1000 mm. Integrovaný systém ochrany osob pokrývá větší šířku vozíku a břemene. Kromě toho zná inteligentní vozík své vlastní rozměry a podle toho se chová. Adaptace požadovaných odstupů není potřeba, iGo neo ji provede automaticky.

Protože v každé zemi platí různá pravidla pro používání autonomních vozíků, byla provedena určitá rozšíření systému. Díky tomuto přizpůsobení právním předpisům v různých regionech je nyní možné nabízet vozík OPX iGo neo i v celém prostoru EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika) a v dalších regionech, jako je USA, Austrálie nebo Nový Zéland.
 
Publikováno: 15. 2. 2022 | Počet přečtení: 640