hnv murr

Odstartovala Technologická olympiáda pro středoškoláky

Od počátku února se mohou registrovat zájemci o účast v pilotním ročníku projektu Technologické olympiády. Soutěž počítá se zapojením přibližně 1500 studentů středních škol. Finálové kolo proběhne 22. dubna na pořádající FEL ČVUT v Praze.

 
Akce má za cíl přispět k lepšímu pochopení technologických trendů, které hýbou současným světem, jako jsou např. elektromobilita, umělá inteligence, kyberbezpečnost či kryptoměny, a inspirovat k jejich studiu. Organizátoři pojali Technologickou olympiádu jako soutěž, která má posilovat jak schopnosti porozumění a aplikace informací, tak týmové spolupráce.

„Technologická olympiáda není o rychlosti, pamatování si vzorečků a definic, ale studenti k jejímu úspěšnému zvládnutí potřebují umět vyhledat potřebné informace, správně je použít, zpracovat zadání a odprezentovat výsledky odborné porotě,“ představil koncept soutěže její hlavní organizátor Tadeáš Salaba ze společnosti Technologická gramotnost.

Soutěžit mohou maximálně tříčlenné týmy z gymnázií a odborných středních škol z celé ČR, které se registrují do 27. března 2022 prostřednictvím odkazu www.teol.cz, z nich pak na základě školního kola pořádaného online 1. dubna vzejde 25 týmů, které postoupí do finále pořádaného 22. dubna na FEL ČVUT v Praze. Jeho program vedle samotné soutěže bude sestávat z dopoledního bloku přednášek o aktuálních technologických trendech.

„V průběhu celého dne budou účastníkům k dispozici mentoři, kteří zaštítí jednotlivá témata z elektromobility, umělé inteligence, kyberbezpečnosti, kryptoměn, 3D tisku a dalších technologických trendů. V závěru dne bude odborná komise složená z odborníků FEL ČVUT a partnerů soutěže vyhodnocovat nejlepší týmy. Pro vítěze čeká finanční odměna 30 tisíc Kč a spousta zážitků,“ vysvětluje Tadeáš Salaba.

Nová olympiáda navazuje na projekt Technologické gramotnosti, který již během prvních tří měsíců své existence oslovil přes tisíc studentek a studentů na více než 40 středních školách. S odbornými přednáškami se tak během prvního ročníku Technologické gramotnosti seznámí zhruba 7500 středoškoláků na 125 středních školách v celé ČR. Projekt Technologické gramotnosti i navazující celostátní Technologické olympiády probíhá pod záštitou FEL ČVUT v Praze a MŠMT. Generálním partnerem je Škoda Auto, partnerem ČEZ, a odborným garantem společnost GasNet.„Naše fakulta technologickou olympiádu vítá a podporuje. Věřím, že dokáže díky své atraktivní formě získat pro studium vědy a technologií novou generaci středoškoláků,“ uvedl prof. Petr Páta, děkan FEL ČVUT, která intenzivně rozvíjí špičkový výzkum všech zásadních technologických trendů, počínaje vesmírnými technologiemi či telekomunikačními sítěmi, přes alternativní energetické zdroje a umělou inteligenci až po robotiku či kyberbezpečnost. Zdůraznil, že všechny tyto oblasti, které ovlivní způsob, jakým budeme v budoucnu pracovat, cestovat, trávit volný čas a žít, lze na FEL ČVUT nejen vědecky zkoumat, ale také studovat.
 
Publikováno: 4. 2. 2022 | Počet přečtení: 649