murr Schunk

Vectron úspěšně absolvoval testy kompatibility s ETCS

Díky kompatibilním testům se stala lokomotiva Siemens Vectron prvním typem v ČR provozovaného železničního vozidla, které prokázalo kompatibilitu jak s ETCS tratí podle základní specifikace 2, tak i s ETCS tratí podle základní specifikace 3.

 
K testování byla využita lokomotiva číslo 193 901 s palubní částí ETCS dle základní specifikace 3 provozovatele Správy železnic, a lokomotiva 383 012 s palubní částí ETCS dle základní specifikace 2 provozovatele ČD Cargo. Jak Správa železnic, tak ČD Cargo výrazným způsobem přispěly k úspěšnému provedení testů kompatibility, které probíhaly na tratích v úseku Břeclav – Česká Třebová – Kolín, provedené ještě podle starší 2. základní specifikace (Baseline 2), tedy ETCS L2 BL2, a na tratích železničního koridoru v úseku Břeclav – Přerov – Ostrava – Petrovice u Karviné a 4. Národního tranzitního železničního koridoru v úseku Praha – Olbramovice provedené již podle nové 3. základní specifikace (Baseline 3) s vyšší funkcionalitou, tedy ETCS L2 BL3.

Testování se skládalo ze zkoušky vybraných funkcí evropského vlakového zabezpečovače ETCS a simulovaných scénářů, které mohu na trati v reálném provozu nastat (např. jízda po trati s výlukou, dálkové zastavení vlaku dispečerem, odjezd do postavené vlakové cesty). Výsledkem je úspěšné vykonání testu kompatibility a povolení k provozu pod dohledem ETCS.

„Tempo výstavby stacionární části jednotného evropského vlakového zabezpečovač ETCS na železničních tratích sítě Správy železnic je v současnosti velmi vysoké,“ říká Roman Kokšal, generální ředitel Siemens Mobility ČR. „Vybavení tratí stacionární částí ETCS je jedním z kroků. K plnému využití všech výhod tohoto systému je však třeba, aby na tratích jezdila vozidla vybavená mobilní částí ETCS. Velmi mne těší, že lokomotiva Vectron se stala prvním vozidlem v ČR, které úspěšně absolvovalo náročné a komplexní zkoušky a následně test kompatibility. Může tedy na vybraných úsecích jezdit čistě pod dohledem ETCS.“Interoperabilní, vysoce výkonné elektrické lokomotivy Vectron jsou ve stále větších počtech efektivně používány na českých železnicích jak domácími, tak i zahraničními dopravci při vozbě dálkových expresů i nákladních vlaků. Vozidla jsou už z výroby vybavena požadovanými národními vlakovými zabezpečovacími systémy a jednotným evropským vlakovým zabezpečovacím systémem ETCS.
 
Publikováno: 1. 2. 2022 | Počet přečtení: 395