hnv murr

NSK zdvojnásobuje životnost ložisek

V ocelárně sídlící v Evropě byla na lince pro kontinuální lití používána válečková ložiska, jejichž životnost byla pouze jeden až dva měsíce. Proto byli pozvání odborníci NSK, kteří doporučili přechod na uzavřená soudečková ložiska NSK. Výsledkem baly roční úspora nákladů na prostoje a údržbu ve výši 14 850 eur.

 
Dotyčná linka vyrábí tyče průřezu I pomocí řady válců, které udržují tlak na profil tyče, dokud roztavená ocel dostatečně neztuhne. Každá sada válců využívá uložení hřídele v ložiskách. Válečková ložiska byla mazána olejem prostřednictvím komplexního systému mazacího potrubí. Naneštěstí to bylo spojeno s vysokými náklady na údržbu, protože po každé poruše ložiska bylo potřebné potrubí odpojit a znovu připojit. Vzhledem k náročné povaze aplikace (vysoké teploty, znečištění, velké zatížení) a konstrukčním omezením stroje, která bránila montáži ložisek s větší únosností, byla životnost válečkových ložisek pouze jeden až dva měsíce.

Tým NSK uzavřel svou analýzu návrhem na uložení hřídele válců jednoho segmentu do utěsněných soudečkových ložisek (celkem 60). Řešení NSK díky vysoce účinnému těsnění soudečkových ložisek prodloužilo intervaly údržby na dva až čtyři měsíce, což vedlo k výrazné úspoře nákladů (a to pouze pro jediný segment linky kontinuálního lití).

Místo standardního těsnění soudečkových ložisek s jedním břitem využívá NSK speciální vnější pružinové těsnění z nitrilové pryže, které poskytuje robustní ochranu proti vniknutí nečistot. Úspory ve výši 14 850 eur se týkají pouze zkrácení prostojů a snížení nákladů na údržbu. Ve skutečnosti však výrobce oceli dosahuje mnoha dalších úspor. Dalším kritickým faktorem je např. to, že utěsněná soudečková ložiska NSK používají mazivo s dlouhou životností odolné vůči vysoké teplotě, čímž se eliminují náklady na olej. Navíc je řešení ekologičtější, protože není třeba likvidovat kontaminovaný olej, a to navíc vede k dalším úsporám.

Především však mazivo nevyžaduje opětovné domazávání po celou dobu životnosti utěsněného ložiska, což znamená, že demontáž a opětovná instalace systému olejového potrubí již není po poruše ložiska nutná, a to výrazně zkracuje dobu potřebnou pro údržbu. Celkově je doba nutná pro výměnu ložisek jednoho segmentu válcovací linky deset hodin namísto dřívějších dvaceti.Z hlediska konstrukce ložisek jsou utěsněná soudečková ložiska NSK vybavena symetrickými soudečky a oběžnými dráhami, které zabraňují problémům s hranovým napětím na kontaktních místech za náročných provozních podmínek. Navíc speciální konfigurace zkosení zajišťuje hladký axiální pohyb ložiska na volném konci.

Úspěch projektu v ocelárně byl takový, že firma NSK obdržela objednávku na 900 ložisek s úmyslem nahradit stávající válečková ložiska na všech segmentech linky kontinuálního lití, čímž se odpovídajícím způsobem znásobily úspory.

Standardní sortiment soudečkových ložisek s těsněním NSK je v současné době k dispozici s vnitřním průměrem od 50 do 130 mm (vnější průměr 90 až 280 mm).

Maximální přípustné vychýlení osy je 0,5° (podle průmyslové normy) a maximální provozní teplota je standardně 80 °C, ovšem lze ji zvýšit výběrem materiálu těsnění a typem použitého maziva. A nakonec maximální rychlost pro utěsněná soudečková ložiska NSK je 8 m/s (určená přípustnou lineární rychlostí v místě styku těsnění s hřídelí) a ložiska jsou proto vhodná i pro vyšší provozní rychlosti než při kontinuálním lití.

Foto: Shutterstock, NSK
 
Publikováno: 21. 1. 2022 | Počet přečtení: 605