murr Schunk

Rosatom dodává elektřinu i z větru

Od 1. ledna 2022 má společnost DěloPorts, která provozuje nákladní terminály v ruských přístavech, nového dodavatele elektřiny. Energii vyrobenou ve větrných elektrárnách odebírá od NovaWind, dceřiné firmy Rosatomu.

 
Terminály pro překládání obilovin a kontejnerů v novorossijském přístavu na jihu Ruska provozované společností DěloPorts začaly být plně napájeny elektřinou z větru. Tyto terminály se tak staly prvními velkými přístavními objekty, které zcela přešly na obnovitelné zdroje elektřiny. Kontejnerovým terminálem ročně projde na 700 tisíc standardních 20stopových kontejnerů a obilninovým až 7 milionů tun zrna. Podle firmy NovaWind se díky tomuto přechodu na zelenou energii sníží roční emise skleníkových plynů o 12,5 tisíc tun ve srovnání s hlavním energetickým zdrojem v Rusku, tedy plynu.„Rosatom postupně uskutečňuje svou strategii přechodu na nízkouhlíkovou energetiku využívající jaderné a větrné elektrárny. Větrná divize NovaWind pomáhá snižovat uhlíkovou stopu v ruské energetice a našim partnerům nabízí nástroje pro dosahování cílů udržitelného rozvoje. Věřím, že v letošním roce si i další společnosti vyberou pro výrobu zboží a poskytování služeb cestu snižování uhlíkové stopy pomocí elektřiny z obnovitelných zdrojů,“ uvádí Grigorij Nazarov, náměstek generálního ředitele společnosti NovaWind,.
 
Publikováno: 11. 1. 2022 | Počet přečtení: 443