murr Schunk

Metro je pokryto vysokorychlostní sítí

Od 22. prosince je soustava tras pražského metra kompletně pokryta vysokorychlostní mobilní sítí LTE (4G). Konsorciu operátorů O2, T-Mobile, Vodafone a společnosti CETIN se ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, podařilo dokončení projektu o rok urychlit.

 
Díky instalovaným stovkám kilometrů kabelů, více než tisícovce antén a přes 2500 dalších pasivních prvků, jako jsou DC bloky, splittery apod., mohou cestující pražského metra využívat vysokorychlostní mobilní signál kdekoliv na nástupištích, v přestupních chodbách, ve vestibulech, v eskalátorových nebo traťových tunelech bez ohledu na jejich délku či velikost stanice.

Operátoři začali z vlastní iniciativy do pražského metra zavádět také signál 5G, kterým je v současnosti pokryta naprostá většina, celkem 56 ze 61 stanic – pražské metro bylo první podzemní dráhou v Evropě, v níž byl signál 5G spuštěn – a kompletní pokrytí 5G sítí má být hotovo do dubna 2022.

„Díky kompletnímu pokrytí signálem LTE a většinově i 5G se pražské metro může směle zařadit ke špičce v Evropě. Kupříkladu londýnská podzemní dráha bude kompletně LTE a 5G signálem pokryta na konci roku 2024. Rozhodně se nemáme za co stydět, v mnoha projektech jsme v Praze dál než v řadě metropolí i na západ od nás,“ uvedl Petr Witowski, generální ředitel DPP.

Signál na nástupištích a ve vestibulech stanic šíří téměř 1200 antén (nejvíce jich bylo instalováno v centru na stanici Můstek, kde se kříží trasy A a B – celkem 36, s nejmenším počtem 9 antén si vystačí stanice Pražského povstání), součástí sítě je dalších více než 2500 pasivních prvků. Nejjednodušší bylo pro operátory pokrytí stanice I. P. Pavlova, naopak nejsložitější byla stanice Hlavní nádraží z důvodu vysokých stropů a rozděleného nástupiště. Z tunelů byl logicky nejjednodušší na pokrytí nejkratší 425m tunelový úsek mezi stancemi Muzeum a Hlavní nádraží, za nejnáročnější označují realizátoři projektu zhruba 2,75 km dlouhý tunel mezi zastávkami Nádraží Holešovice – Kobylisy.„Věříme, že díky dobrému pokrytí metra mobilním signálem se zvýší také bezpečnost cestujících, kteří budou moct nyní už opravdu odkudkoli v případě potřeby zavolat na tísňové linky. Signál využijí pro svou práci i složky IZS,” vysvětluje Tomáš Prokopík, který v O2 Czech Republic zodpovídá za strategické plánování sítí.

Veškeré práce na výstavbě LTE sítě probíhaly pouze během nočních výluk metra, které trvají přibližně tři hodiny. Na celém projektu pracovalo 25 projektantů, přes 200 montážníků a dělníků, rozdělených do pracovních čet o cca 8-10 lidech. Po dobu lockdownu a zkráceného provozu metra mohli technici pracovat zhruba o hodinu déle. Nicméně obdobně jako jiné profese se potýkali s pandemií covid-19 a personálními výpadky, což práce zkomplikovalo a někdy i odsunulo spouštění stanic do provozu. Instalace neprobíhaly každou noc, přednost někdy měly rekonstrukce, opravy stanic či tunelů a veškeré činnosti nezbytné pro zachování plné provozuschopnosti metra. Bylo nutné splnit i veškerou legislativu spojenou s instalací technologie do prostředí pražského metra, protipožární předpisy a další.
 
Publikováno: 5. 1. 2022 | Počet přečtení: 444