murr Schunk

Program BASF umožní zemědělcům snížit emise

Zemědělství odpovídá za přibližně 20 % celosvětových emisí CO2, snížení zemědělských emisí tak může výrazně přispět k ochraně klimatu. S novou iniciativou v této oblasti přichází společnost BASF.

 
BASF plánuje od roku 2022 ve fázích spouštět program na podporu pěstitelům, nazvaný Global Carbon Farming Program. Zavedením tohoto programu sleduje rovněž dosažení vlastního klimatického cíle, kterým je snížit uhlíkovou stopu z pěstování pšenice, sóji, rýže, řepky a kukuřice o 30 % na tunu vyprodukované plodiny do roku 2030.

„České pěstitele podporuje BASF v aktivním snižování emisí již nyní, a to prostřednictvím řešení pro management dusíku jako Limus Clear a Vizura či softwaru pro precizní zemědělství xarvio FIELD MANAGER, který poskytuje přesná doporučení ohledně aplikace osiv a hnojiv. Lepší emisní bilanci a vyšším ziskům napomáhají také inovativní produkty Revysol či aktuálně vyvíjené hybridní osivo pšenice,“ vysvětluje Johannes Weimer, ředitel divize Řešení pro zemědělství pro ČR a SR.

„Nový program pomůže pěstitelům přijímat rozhodnutí založená na přesných datech, sledovat udržitelné postupy, a tak minimalizovat emise ze zemědělské produkce a vázat více uhlíku v půdě,“ upřesňuje Filip Dvořák, generální ředitel společnosti BASF v České republice.

Nedávno společnost zahájila víceleté terénní pokusy, jež se zaměřují na udržitelné zemědělské postupy, vázání uhlíku v půdě a snižování emisí na úrovni pěstitelů. Výsledky testů se odrazí v aktualizované nabídce, jejímž cílem bude maximálně využít inovativní technologie BASF. Těmi jsou digitální zemědělská platforma xarvio či mezinárodně uznávaný nástroj pro hodnocení udržitelnosti AgBalance.Do budoucna navíc BASF vytvoří globální rámec, který zemědělcům umožní získávat od uznávaných certifikačních společností uhlíkové kredity a jako vedlejší zdroj příjmů je bude motivovat k dalším emisním úsporám.
 
Publikováno: 15. 12. 2021 | Počet přečtení: 436