murr Schunk

Ocenění pro projekt roku získal AGAS

Systém AGAS vyvinutý společností Atrak, který slouží k nepřetržitému dohledu nad vzdušným prostorem ČR se speciálními funkčnostmi pro potřeby služby cizinecké policie ČR, získal ocenění Projekt roku u příležitosti 11. ročníku předávání cen Policista Ředitelství služby cizinecké policie za období Covidu.

 

Informační systém AGAS (Air Ground Analysis System) má kromě posílení ochrany hranic v rámci vzdušného prostoru velmi vysokou perspektivu nejen v oblasti odhalování nelegální migrace, ale rovněž v oblasti obcházení celních předpisů, obchodu s lidmi a terorismu. Systém v reálném čase vyhodnocuje data ze systémů řízení letového provozu. Konkrétně jde o data přehledových radarů a čidel, pozemního radaru Praha-Ruzyně společně s daty letových plánů.

Systém generuje pro operátory výstrahy, a to např. při přiblížení nebo vniknutí letadla do omezených a zakázaných prostorů, při změnách v datech letového plánu nebo při porušení pravidel. Výstrahy se zobrazují na více pracovištích, operátoři do systému následně zaznamenají způsob jejich vyřešení. Výhodou pro policisty v terénu je, že se pohyb či přítomnost sledovaného objektu zobrazuje v klasických topografických mapách.

„Zkušenosti se systémem AGAS jsou velmi pozitivní. Je intuitivní, uživatelsky přívětivý a získali jsme v něm důležitý nástroj, který nám pomáhá chránit vzdušné hranice České republiky a Schengenského prostoru a schopnost pružně reagovat na jakékoliv narušení,“ hodnotí AGAS plk. Petr Malovec z Národního situačního centra ochrany hranic Ředitelství služby cizinecké policie.

Základní instalaci systému AGAS byla provedena v březnu minulého roku. Druhou část pak předala firma cizinecké policii na konci roku 2020. Aktuálně se chystá třetí verze systému, která dále zvyšuje komfort uživatelů i administrátorů a rozšiřuje možnosti filtrace aktuálních i přehrávaných dat.

 
Publikováno: 10. 12. 2021 | Počet přečtení: 490