murr Schunk

Moduly palivových článků s vyšší energií

Společnost Toyota zahájí v lednu 2022 výrobu modulů palivových článků 2. generace, které budou postavené na vlastním pokročilém systému palivových článků. Nový systém, přepracovaný do kompaktnějších a lehčích modulů, rovněž vykazuje vyšší energetickou hustotu.

 
Moduly jsou k dispozici ve dvou variantách, buď v podobě krychle, nebo jako plošší obdélníkové kusy, a nabízejí tak vyšší míru flexibility pro přizpůsobování konkrétním aplikacím.

Cílem Toyoty je uhlíkově neutrální společnost. Vyvíjí proto více technologií elektrifikace včetně vodíkové, kterou považuje za klíčovou pro snižování emisí CO2. Toyota vodík využívá i mimo rámec osobních vozidel a zpřístupňuje svoji technologii palivových článků ve formě modulů, u nichž lze předpokládat snadné uplatnění v partnerských aplikacích.

Vývoj palivových článků zahájila Toyota již v roce 1992 a svoji vodíkovou technologii od té doby neustále zdokonaluje. Nové moduly 2. generace bude rovněž sestavovat výrobní tým v Evropě v prostorách výzkumného a vývojového centra společnosti Toyota Motor Europe v Zaventemu (Brusel). Od ledna 2022 se v závodu spustí zkušební montážní linka, kde se spojí vyspělé technologie s vysoce kvalitním způsobem montáže.

Sestavovat moduly palivových článků druhé generace přímo v Evropě se rozhodla Toyota proto, že zaznamenává rostoucí poptávku po této technologii. Obchodní oddělení palivových článků firmy bude nabízet nezbytnou technickou podporu při spolupráci se všemi subjekty, které projeví zájem začlenit tuto technologii do svých aplikací.

Vodíkové klastry

Rozvoj evropské vodíkové ekonomiky bude hrát klíčovou roli v dosažení cíle politiky Green Deal, kterým je do roku 2050 snížit čisté emise způsobující globální oteplování na nulovou úroveň. EU deklarovala, že k naplnění této výzvy bude průmysl potřebovat „průkopníky pro klima a zdroje“, kteří do roku 2030 připraví první komerční aplikace průlomových technologií v klíčových odvětvích průmyslu.Skutečnost, že v Evropě vznikají tzv. vodíkové klastry, je důkazem sjednocování dovedností, technologií a aplikací různých odvětví – např. flotil nákladních vozidel, autobusů, taxi a vodíkové infrastruktury za účelem vytvoření životaschopných obchodních příležitostí, umožňujících těmto subjektům dále vzkvétat a přejít na činnosti provozované ve větším měřítku.
 
Publikováno: 8. 12. 2021 | Počet přečtení: 443