murr Schunk

BASF provádí reorganizaci

Největší evropská chemická společnost BASF propojuje a urychluje rozsáhlé aktivity, jimiž sleduje dosažení klimatické neutrality do roku 2050. S tímto záměrem BASF provádí reorganizaci a zakládá dvě nové organizace.

 
Nově vytvořené oddělení s názvem Net Zero Accelerator se sídlem v německém Ludwigshafenu bude mít od 1. ledna 2022 na starost koordinaci průřezových projektů týkajících se nízkoemisních výrobních technologií, cirkulární ekonomiky a obnovitelných zdrojů. Zpočátku jej bude tvořit asi 80 zaměstnanců. Hlavní úkol oddělení bude spočívat v realizaci a globální implementaci stávajících i budoucích průřezových projektů, jako jsou termochemická recyklace plastů či bezemisní pyrolýza metanu. V oblasti obnovitelných zdrojů (spadají rovněž do nového oddělení) podnikla BASF v poslední době několik zásadních kroků: skupina např. uzavřela dohodu se společností Vattenfall na zakoupení 49,5% podílu na větrné elektrárně Hollandse Kust Zuid s předpokládanou celkovou kapacitou 1,5 GW či smlouvu na odběr elektrické energie v objemu 186 MW po dobu 25 let se společností Ørsted z plánované pobřežní větrné elektrárny Borkum Riffgrund 3. Vedením oddělení byl pověřen Dr. Lars Kissau, jenž se bude zodpovídat přímo předsedovi představenstva skupiny BASF.Druhý krok podporující transformaci BASF spočívá ve sdružení aktivit v oblasti obnovitelných zdrojů do dceřiné společnosti BASF Renewable Energy se sídlem rovněž v Ludwigshafenu. Ta svou činnost zahájí také k 1. lednu 2022. Její obchodní aktivity se zaměří na zásobování evropských závodů BASF zelenou elektřinou, obchodování s elektřinou na evropských trzích a globální poradenství v rámci skupiny. V čele společnosti stane Horatio Evers.

„V rámci transformace se roční spotřeba elektřiny BASF v Evropě zvýší přibližně z 9 terawatthodin z fosilních zdrojů, což je samo o sobě závratné číslo, přinejmenším na tří- až čtyřnásobek z obnovitelných zdrojů. Tuto komplexní výzvu, jak pro naše závody zajistit dostatečný a stabilní objem energie, bude řešit vznikající dceřiná společnost,“ vysvětluje Filip Dvořák, generální ředitel společnosti BASF v ČR.
 
Publikováno: 7. 12. 2021 | Počet přečtení: 665