hnv murr

Lithium se bude těžit v Argentině

Společnost Uranium One uzavřela 29. listopadu 2021 dohodu s Alpha Lithium o společném podniku na těžbu lithia v argentinském ložisku Tolillar, které zabírá plochu 27 500 hektarů a leží v argentinské provincii Salta ve světoznámém „lithiovém trojúhelníku“.

 

Podle podepsané dohody společnost Uranium One Holding N.V., dceřiná firma Rosatomu, koupí za 30 milionů dolarů 15 % akcií společnosti Alpha One Lithium B.V. Zbývající podíl bude vlastnit kanadská společnost Alpha Lithium Corporation. Uranium One bude mít v budoucnu možnost do společného podniku investovat další finanční prostředky až do výše 50 % akcií.

Cílem Uranium One je touto cestou diverzifikovat své aktivity a následovat rostoucí zájem o kovy vzácných zemin kvůli pokročilým průmyslovým technologiím.

„Nezbytným prvkem pro budoucí zelenou ekonomiku je právě lithium, a proto se Rosatom zaměřuje tímto směrem. Argentinský projekt budeme realizovat podle principů udržitelného rozvoje a plánujeme při těžbě zohledňovat zájmy místních komunit, používat inovativní technologie s minimálním dopadem na životní prostředí a podporovat programy vědecké a technické spolupráce,“ uvedl prezident společnosti Uranium One Group Andrej Šutov.

„Jsme rádi, že začínáme spolupracovat s Uranium One. Schopnosti této společnosti realizovat velké projekty a její zkušenosti s těžbou a zpracováním nerostů po celém světě jsou nedocenitelné pro zajištění hladkého rozvoje ložiska Tolillar. Její zájem o lithiový průmysl je dokladem toho, že lithium bude mít rozhodující vliv na budoucí podobu světového hospodářství, a také známkou důvěry v činnost společnosti Alpha Lithium v posledních letech,“ řekl prezident společnosti Alpha Lithium Brad Nichol.

 
Publikováno: 6. 12. 2021 | Počet přečtení: 505