murr Schunk

Laboratoř UL potvrdila záruku kabelů chainflex

Americká nezávislá vědecká a technologická společnost Underwriters Laboratories (UL) potvrdila certifikaci kabelů chainflex firmy igus vztahující se k prohlášení o záruce na 36 měsíců.

 
Hloubkový audit, který společnost realizovala, se týkal elektrických a mechanických vlastností kabelů a procesu výpočtu jejich životnosti. Underwriters Laboratories je celosvětově uznávanou zkušební laboratoří a jednou z nejrozšířenějších certifikačních značek. V USA se tato značka ročně objeví na 22 miliardách výrobků.

„To, že kabely chainflex obdržely značku UL Verified umožňuje zákazníkům ověřit správnost našich tvrzení o záruce 36 měsíců na kabely i způsob výpočtu životnosti kabelů chainflex pomocí on-line kalkulátoru. Zákazníci tak mohou snadno identifikovat bezpečné a důvěryhodné výrobky,“ vysvětluje Jan Švarc, produkt manažer kabelů chainflex ve firmě Hennlich, která na českém trhu výhradně zastupuje firmu igus.

Společnost Underwriters Laboratories v rámci několika auditů přezkoumala prohlášení o záruce 36 měsíců na kabely chainflex určené pro energetické řetězy. V závislosti na parametrech aplikace totiž firma igus garantuje životnost kabelů v energetickém řetězu až 40 milionů dvojzdvihů nebo 36 měsíců, podle toho, co nastane dříve. Společnost UL pak testovala výrobky v souladu s platnými normami. Poté realizovala další audity, které sledovaly shodu a konzistenci výrobků.„Po úspěšném absolvování auditu obdržela firma igus vlastní logo UL Verified. Zkušební značka s číslem B129699 je individuálním rozpoznávacím znakem. Umožňuje kupujícímu vyhledat na internetu další informace o konkrétním závazku daného výrobcem. Zákazník se tak může snáze rozhodnout pro chainflex,“ uvedl Jan Švarc.

První speciální kabely chainflex vinuté ve svazcích, pod značkou CF1 určené pro energetické řetězy, vyrobila německá firma igus již v roce 1988. Důvodem několikaletého vývoje vlastních kabelů bylo to, že tehdy neexistoval výrobce, který by garantoval u průmyslových kabelů vlastnosti potřebné pro jejich bezporuchové fungování v energetických řetězech.V laboratoři firmy igus jsou na 65 zkušebních strojích všechny naše typy kabelů neustále testovány ve více než 800 paralelních testech. Laboratoř chainflex počítá více než 2 miliardy zkušebních cyklů ročně. Nejen to, ale i úzká spolupráce se zákazníky umožňují neustále rozšiřovat různé řady kabelů. „V současné době nabízí igus široké portfolio kabelů speciálně určených pro aplikace v energetických řetězech s více než 1354 typy kabelů,“ vypočítává Jan Švarc.
 
Publikováno: 29. 11. 2021 | Počet přečtení: 428