murr Schunk

Pivovar optimalizuje výrobu

Belgická pivovarnická skupina Duvel Moortgat zvolila pro podporu svých výrobních procesů řešení Infor Production Scheduling. Aplikace bude hrát klíčovou roli v rozvoji pivovaru, když pomůže flexibilněji reagovat na současnou rychle se měnící poptávku.

 
Duvel Moortgat je rodinná firma se zaměřením na speciální piva, do jehož portfolia patří značky jako Duvel, Vedett, La Chouffe, de Koninck, Liefmans či Maredsous. Z lokálního pivovaru se firma postupně stala globálním hráčem s 10 produkčními lokalitami včetně Belgie, USA a České republiky.

Stabilní růst v kombinaci se sezónní povahou produkce piva a nepředvídatelností trhu v důsledku koronavirové pandemie znamenaly konec plánování výroby s využitím tabulek v Excelu. Společnost potřebovala profesionálnější nástroje k plánování a rozvrhovaní pivovarnické výroby. Volba padla na Infor především z důvodu integrovaných funkčností v oblasti plánování a rozvrhování a reálných zkušeností v pivovarnickém odvětví. V rámci nasazení nástroje pro rozvrhování nyní dochází k propojení s existujícím softwarem pro plánování poptávky a k vytvoření uceleného plánovacího řešení. Duvel tak má aktuálně k dispozici efektivní řešení poskytující přehled o výrobních procesech jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém horizontu.Infor Production Scheduling je produkt pro spolupracující plánování poskytující nástroje k podpoře specifických pivovarnických procesů. Schopnost řešení simultánně plánovat využití nádrží a výrobních linek, a přitom brát úvahu přepravní, personální a materiálová omezení, vede ke zvýšení vytíženosti zařízení, kratším odstávkám a zvýšené průchodnosti výrobou. To usnadňuje optimalizaci zdrojů a maximalizuje výrobní kapacity.

Plánovací řešení Infor v současné době podporují procesy u více než 30 skupin z odvětví pivovarnictví a 150 jednotlivých pivovarnických provozů po celém světě.
 
Publikováno: 25. 11. 2021 | Počet přečtení: 443