murr Schunk

Bridgestone a Michelin vyzývají k cirkulaci materiálů

Společnosti Bridgestone a Michelin představili společný pohled na cirkulaci materiálů a ambici zvýšit využití recyklovaných sazí v pneumatikách. Společná prezentace se uskutečnila na konferenci Smithers Recovered Carbon Black Conference 22. listopadu v Amsterdamu.

 
Odhaduje se, že každý rok skončí na celém světě životnost jedné miliardy pneumatik. Mnohé technické problémy spojené s využíváním recyklovaných a zpětně získaných materiálů z pneumatik s ukončenou životností jsou známy, ale stále existují překážky, které brání dosažení cirkulace materiálů v měřítku nezbytném pro realizaci udržitelnějšího ekosystému mobility. V současné době pochází z recyklovaných pneumatik s ukončenou životností méně než jedno procento veškerých sazí používaných celosvětově při výrobě nových pneumatik. Důvodem je nízká kapacita recyklačního řetězce pro tento materiál.

Recyklované saze představují příležitost, jak snížit závislost pneumatikářského průmyslu na petrochemikáliích tím, že nahradí část tradičních sazí udržitelnou a cirkulární alternativou, aniž by došlo k výkonnostním kompromisům. Kromě toho použití regenerovaných sazí při výrobě nových pneumatik snižuje emise CO2 ve srovnání s primárními materiály až o 85 %.Na konferenci firmy nastínily cestu zaměřenou na podporu a zvýšení využití recyklovaných sazí v nových pneumatikách a dalších pryžových výrobcích. K dosažení tohoto cíle bude nutná spolupráce se zúčastněnými stranami napříč všemi složkami pneumatikářského a gumárenského průmyslu. Michelin a Bridgestone proto usilují o vytvoření široké koalice zúčastněných stran, která by zahrnovala výrobce pneumatik, dodavatele sazí, partnery v oblasti pyrolýzy i nově vznikající technologické start-upy. Cílem je urychlit pokrok a zvýšit dodávky regenerovaných sazí.

V rámci této společné iniciativy zpracují Bridgestone a Michelin poziční zprávu, která nastíní roli pneumatikářského průmyslu v dosažení oběhového hospodářství. Později v roce 2022 společnosti vydají bílou knihu, která nastíní technické požadavky, vlastnosti a navrhovaná řešení pro zvýšení využití regenerovaných sazí v nových pneumatikách.
 
Publikováno: 24. 11. 2021 | Počet přečtení: 444