murr Schunk

Recyklované palivo čeká poslední zkouška

První palivové kazety s recyklovaným palivem Remix se v blízké době dostanou do energetického reaktoru. Tento typ paliva může být technicky použit v jakémkoliv reaktoru a zcela změní situaci ve využití surovin v jaderné energetice i v oblasti vysoko aktivních odpadů.

 
Název Remix pochází od anglických slov regenerated mixture a palivo se vyrábí z kazet už použitých v reaktoru. Vzniká tak, že se použitý uran spojí s čerstvým obohaceným uranem, čímž se směs „dobije“ o nové štěpné materiály.

Hlavní výhodou je to, že se použité palivo vrací zpět do oběhu a maximálně se využije jeho energetický potenciál. Obsahuje totiž uran a plutonium, které jsou spíše energetickou surovinou než odpadem. Pro provozovatele tlakovodních reaktorů (mezi ně patří i české Dukovany a Temelín) je výhodou i to, že tato technologie obsahuje menší množství plutonia než palivo typu MOX, takže se v reaktoru chová stejně jako klasické čerstvé palivo. Znamená to, že není nutné technicky upravovat jaderný blok a jeho bezpečnostní systémy. Použití paliva ale musí předcházet přísný kvalifikační proces a schválení dozorným úřadem.

Recyklace paliva může proběhnout až pětkrát, což odpovídá zhruba 60 letům, včetně přestávek na zchlazení paliva a přepracování. Díky tomu je možné odložit definitivní řešení konce palivového cyklu o několik desetiletí. V případě Česka to znamená, že by hlubinné úložiště muselo být provozuschopné až o dalších 60 let později.

Dále to znamená, že nový reaktor může po 60 let svého provozu používat jen tři sady palivových kazet a postupně je protáčet dokola. Spotřeba uranu i objem vznikajících radioaktivních odpadů by se tak podstatně snížily.

Remix vyvíjí TVEL

Palivo již má část reaktorových zkoušek za sebou. Letos v září dokončily tři zkušební kazety poslední ozařovací kampaň v 3. bloku Balakovské jaderné elektrárny s reaktorem VVER-1000. Každá z těchto kazet obsahovala kromě klasického paliva také šest proutků typu Remix. V reaktoru strávily celkem 5 let, tedy plný palivový cyklus.Letos v listopadu TVEL oznámila dokončení výroby šesti pilotních kazet, které už mají všechny proutky vyrobené z použitého paliva. Dalším krokem v testech je jejich zavezení do energetického reaktoru VVER-1000, kde budou za běžného provozu ozařovány. Mezitím začne stavba linky pro sériovou výrobu paliva Remix, a po dokončení poslední reaktorové zkoušky bude moci být nové palivo schváleno pro běžný provoz.
 
Publikováno: 20. 11. 2021 | Počet přečtení: 475