murr Schunk

Nové technologie sníží náklady až o 50 procent

Firmám vlastnícím regulační stanici plynu se v současnosti skokově zvedají náklady, přitom jim IoT technologie pro bezdrátový sběr, přenos, analýzu a vizualizaci dat dokážou ušetřit ročně desítky tisíc korun.

 
IoT technologie se úspěšně využívají nejenom v řadě průmyslových oborů, ale i ve zdravotnictví, správě budov či monitoringu vnitřního klimatu. „IoT technologii využíváme také k přesnému a zároveň levnému monitoringu pohybu a kontrole tras dopravních prostředků či strojů, k monitoringu nestandardních jevů na produktovodech a v distribučních sítích i v zóně 2 s rizikem výbuchu,“ říká Václav Janoch, obchodní a marketingový ředitel společnosti ZAT, která IoT systémy v České republice vyvíjí a nasazuje. A právě IoT technologie s bezdrátovým přenosem dat ze zařízení umístěného v zóně výbuchu umožní průmyslovým firmám při modernizaci nebo výstavbě regulačních stanic výraznou úsporu nákladů.

Současný stav

Průmyslové firmy mající rozvodny plynu disponují často moduly, které vyčítají obchodní měření z regulační stanice, ale neumějí data zasílat distributorovi plynu ani do interního systému firmy. Jednou za stanovený čas je obslužný pracovník ručně sesbírá a odešle. Z takto získaných dat pak firma pracně vytváří analýzy, např pro zefektivnění spotřeby plynu. „V druhém případě má firma k dispozici záznamník dat, který zjištěné informace ze stanice sice přeposílá distributorovi plynu, ale opět je neumí zasílat a analyzovat pro potřeby interního řízení,“ upřesňuje Tomáš Bauer, vedoucí odborné skupiny Plynárenství společnosti ZAT. Pro tyto firmy jsou určeny nové IoT technologie typu SimONet IoT-Ex, certifikované do zóny 2 s možností výbuchu. Jejich výhodou je jednoduchá instalace, řada nových funkcí a až o 50 % levnější cena oproti stávajícím záznamníkům dat.Pro přenos dat je možno využít vizualizační platformu SimONet Ex.

Když je za méně více

Podnikům přinášejí nové IoT technologie řadu výhod a nových služeb často za menší finanční objem než stávající řešení. Zajistí spolehlivý sběr, přenos a zpracování dat bez nutnosti složité instalace i v místech bez přívodu napájení nebo se složitou instalací kabelového přenosu dat. Firma tak může on-line nebo ve stanovených intervalech získávat informace o průtoku, tlaku, teplotě plynu a dalších požadovaných hodnotách i z míst, kde to dosud nebylo možné. Data je možné přenášet jak na firemní dispečink, tak lze využít vizualizační platformu SimONet Ex, v níž se jednoduše nastaví různé úrovně přístupu pro správce, techniky a manažery. Údaje se automaticky zobrazují v tabulkách, grafech nebo v mapových podkladech či podle potřeb podniku. K IoT-Ex modulu lze současně připojit více měřených veličin jako u plně hodnotného záznamového zařízení. Podle Bauera je možné modul využít i jako komunikační zařízení, což ocení především firmy vlastnící staré záznamníky dat, které nemají možnost on-line přenosu komunikace, ale disponují sériovou linkou. IoT technologie také v případě překročení mezních stavů upozorní na vzniklý problém. Měřené hodnoty lze konfigurovat jak na místě přes mobilní aplikaci, tak vzdáleně přes dispečink, čímž firmy ušetří za výjezdy zaměstnanců.

IoT pro budoucnost

Výhodou bezdrátové technologie oproti kabelovému řešení je až o třetinu nižší cena při pořízení. Výdrž baterie 17 Ah zajistí až šest let bezobslužného provozu. Vyspělé IoT systémy využívají technologii NBIoT s 98% pokrytím území ČR. „Naše moduly lze připojit také do venkovního prostřední. I proto se využívají pro měření na páteřní síti plynovodů i při výstavbě nebo rekonstrukci telemetrie regulačních stanic,” upřesňuje Tomáš Bauer. Pro potřeby firem a průmyslových podniků může být technologie IoT certifikovaná v zóně 2 užitečná nejenom při rekonstrukci nebo výstavbě nových regulačních stanic plynu, ale ve všech případech, kdy je nutné měřit ve výbušném prostředí zemního plynu.Regulační stanice plynu

Zdravé klima i úspora na energiích

IoT technologie pro monitoring, sběr, analýzu a vizualizaci dat má pro firmy řadu využití. Kromě již zmíněného ji lze uplatnit také při efektivní správě spotřeby energií a jejich dálkovém odečtu, kdy jim chytrá technologie pomůže nejenom s odečítáním naměřených hodnot z koncových zařízení, ale i s efektivní správou energií či s detekcí černých odběrů. Další využití se naskýtá např. při správě budov, kde mohou firmy snížit náklady až o 30 %. Například IoT technologie SimONet poskytuje podklady pro efektivní řízení vzduchotechniky, klimatizace či obslužných technologií. Čidla umístěná v místnosti zase udávají přehled o aktuální teplotě, vlhkosti, stavu CO2, počtu osob v místnosti, hluku, obsazenosti míst k sezení v zasedačkách či otevřených nebo uzavřených oknech a dveřích. Všechny podklady zobrazené v grafech slouží jak technickému personálu, tak i managementu společnosti k efektivnímu řízení a definici úspor.
 
Publikováno: 16. 11. 2021 | Počet přečtení: 459