murr Schunk

Na Sněmu se diskutovalo o prioritách byznysu

Tradiční Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR, který odstartoval MSV v Brně, představil jeho hlavní priority pro následující období, zaměřené na klíčové oblasti a témata jako jsou digitalizace, doprava, export, green deal a energetika, trh práce, výzkum a vývoj nebo vzdělanost.

 
Jak zdůraznil prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (SPČR) Jaroslav Hanák, mezi ekonomické a společenské výzvy, které nás v příštích letech čekají, a které SPČR dlouhodobě vnímá, patří nejen obnova hospodářství po pandemii. Firmy se na ně připravují, a to samé očekávají od vlády. Nový kabinet by měl podle Svazu průmyslu především zvýšit stabilitu a atraktivitu podmínek pro podnikání a také připravit naši zemi k přechodu na nízkoemisní ekonomiku a reagovat na demografické změny.

„Na ekonomických výzvách, které jsme Petru Fialovi představili, by měla nová vláda ihned začít pracovat. Jsme připraveni s experty rodící se vládní koalice úzce spolupracovat a detaily vládního programového prohlášení spolu s konkrétními návrhy s nimi konzultovat,“ říká Jaroslav Hanák.

Svaz průmyslu na Sněmu také vyhodnotil práci končící vlády a odcházejícímu premiérovi Andreji Babišovi okomentoval, jak si jeho kabinet vedl při realizaci doporučení a výzev, které mu Svaz průmyslu předal na loňském Sněmu.„Některé stanovené výzvy, jako například digitalizaci státní správy nebo větší podporu exportu, vláda sice částečně plnila, ale v jiných oblastech českou ekonomiku nikam neposunula a pro nás je zásadní, aby budoucí premiér, ať už to bude kdokoliv, měl o ekonomiku reálný zájem, byl naším partnerem a vyjadřoval průmyslu podporu,“ dodává Jaroslav Hanák.

Představitelům vznikající vlády zástupci SPČR na Sněmu připomněli, že jedním z prvních úkolů nového kabinetu by měla být i včasná a důkladná příprava na předsednictví v Radě EU, kterého se ČR ujme v druhé polovině příštího roku. „Během předsednictví budeme mít unikátní možnost významně ovlivňovat agendu a priority Evropské unie. Jak se to podaří, rozhodne zejména přístup nové vlády,“ upozorňuje Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy.

Pro novou vládu vidí Svaz jako stěžejní následující priority, na něž by se měla zaměřit:

Digitalizace

SP ČR prosadil, aby se v Národním plánu obnovy zvýšila alokace financí na digitální transformaci firem z jedné na pět miliard korun. Nyní stát musí veškeré dostupné evropské prostředky smysluplně využít. „Nová vláda musí k digitální agendě přistupovat s ambicemi, komplexně a s jasnou vizí. Je třeba, aby řešila nejen peníze na projekty pro státní správu, ale také důležité otázky digitálních dovedností naší společnosti, jejího vzdělávání včetně zásad kybernetické bezpečnosti. Vláda se musí zabývat podporou digitální transformace podniků a využívání nových technologií, například pro dosažení ambiciózních klimatických cílů, ale také se na evropské úrovni více angažovat, aby potlačila snahy o přeregulaci této oblasti,“ uvádí viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR Milena Jabůrková.

Doprava

„Pro rozvoj ekonomiky je zásadní, aby vláda zrychlila tempo výstavby nových dálnic. Zajistit musí financování a pokračování výstavby a modernizace základní dopravní infrastruktury ve všech dopravních módech. Rychleji musí stát stavět i infrastrukturu dobíjecích a plnicích stanic pro elektromobily a další alternativní pohony, a to včetně dostatečného počtu rychlodobíjecích stanic,“ vysvětluje Jaroslav Hanák. Zdůraznil, že vláda by se měla zaměřit i na podporu nástupu autonomního řízení a chytré infrastruktury a inovativních řešení řízení dopravy a zvýšit bezpečnost a komfort na železnicích by pak měla větší podporou ETCS a nákupem nových moderních a bezemisních vlaků.

Export

Vzhledem k tomu, že česká ekonomika je silně proexportně orientovaná – vývoz zboží a služeb tvoří téměř 80 % HDP – nesmí vláda opomíjet podporu jeho diverzifikace, zejména podnikatelských misí. „Podnikatelské mise, které doprovázejí nejvyšší ústavní činitele na jejich zahraničních cestách, jsou klíčové hlavně na komplikovanějších a vzdálenějších trzích. V exportním financování a pojišťování musí stát také posilovat efektivnost ČEB a EGAP. Zejména musí akcentovat roli Ministerstva průmyslu a obchodu při tvorbě portfolia jejich služeb pro podnikatele,“ připomíná Radek Špicar.

Green deal a energetika

Vláda musí podle SPČR podporovat hledání podnikatelských příležitostí v postupné dekarbonizaci a být aktivní při jednáních na evropské úrovni a následně na maximum využít předsednictví Česka v Radě EU. „Evropská regulace nesmí ohrozit konkurenceschopnost firem v Česku nebo neúměrně zvýšit náklady pro firmy a domácnosti. Proto musí vláda zajistit a podpořit také výstavbu nových energetických zdrojů, jako jsou obnovitelné zdroje, jádro a plyn,“ zdůrazňuje Daniel Beneš, 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Trh práce

Česko se už nyní dlouhodobě potýká s nedostatkem zaměstnanců a v příštích 25 letech odejde do důchodu téměř tři čtvrtě milionu lidí. Vláda proto musí zjednodušit proces přijímání zahraničních pracovníků a podpořit flexibilní formy práce, např. práce mimo pracoviště, včetně flexibilních pracovních úvazků. „Vláda by měla co nejdřív spustit kvalitní a ekonomicky udržitelnou důchodovou reformu postavenou na vyváženém principu solidarity a zásluhovosti, která nepovede k další odvodové zátěži firem. Reformou musí vyřešit věk odchodu do důchodu, podpořit flexibilní úvazky a zajistit větší možnosti seniorům, kteří chtějí dále pracovat i v jiném oboru, než je jejich původní kvalifikace,“ upozorňuje viceprezident SPČR Jan Rafaj.

Výzkum a vývoj

Česko potřebuje vytvořit podmínky, aby celkové výdaje na výzkum a vývoj dosáhly 2,5 % HDP do roku 2025 v souladu s Inovační strategií ČR 2030 a vláda by měla proto zajistit také dostatečné prostředky na podporu firemního výzkumu a vývoje zejména v programech TREND, Národního centra kompetence a dalších. Aby se podpora zjednodušila a zvýšila flexibilita systému podpory, je potřeba rovněž výrazná modernizaci legislativy VaVaI, konstatuje Jaroslav Hanák.

Vzdělání

V Česku je potřeba kontinuálně zvyšovat připravenost žáků i dospělých na digitální budoucnost a nové technologie, což vyžaduje vytvořit fungující systém dalšího vzdělávání, tzv. upskillingu a reskillingu, které umožní pracovníkům rychle získat a uznat nové dovednosti, a zavést přehledný a fungující systém duálního vzdělávání.

Letošní ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně opět představuje nejnovější a inovativní průmyslové technologie. Hlavním tématem je digitalizace průmyslu. Veletrh tak reaguje na výrazný nástup digitálních technologií do průmyslové praxe. Především je ale důležitým impulsem k restartu ekonomiky.„Jsem rád, že jsme mohli náš Sněm znovu uskutečnit na brněnském výstavišti jako součást MSV. Právě jeho konání je nesmírně důležité pro obnovení ekonomiky, které naše země po pandemii potřebuje. Celé společnosti tu můžeme ukázat schopnost a umění českých firem, které i po tak složitém období dokážou naši ekonomiku znovu nakopnout,“ uzavírá prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.
 
Publikováno: 12. 11. 2021 | Počet přečtení: 463