murr Schunk

ČLFA oslavila 30 let

Jedna z našich nejstarších finančních oborových institucí, Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), která sdružuje na čtyři desítky největších tuzemských společností působících v této branži, si připomíná 30. výročí svého založení.

 
První členská schůze asociace proběhla 17. září 1991, a instituce, která tehdy nesla název Asociace leasingových společností České a Slovenské Federativní Republiky, sdružovala leasingové firmy z celého Československa. Během uplynulých tří dekád svého působení poskytla ČLFA a její členové formou leasingu, úvěrů nebo factoringu 3,4 bilionu korun. Současný název používá asociace od roku 2005 a deklaruje se jako nepolitické profesní sdružení, které se systematicky a dlouhodobě zabývá podporou produktů určených k financování firemních investic i firemního provozu a k financování služeb či zboží pro domácnosti. Důraz přitom klade na dodržování obchodních zvyklostí a zásad odpovědného financování. S vývojem a konsolidací finančního trhu se vyvíjela i členská základna – od šesti zakládajících členů přes 129 členských firem na konci 90. let až po současných 39 členů, reprezentujících společnosti, které realizují přibližně 90 % objemu obchodů na našem nebankovním trhu.

V době vzniku asociace nabízely členské společnosti takřka výhradně leasing. Od roku 1991 do současnosti profinancovaly prostřednictvím leasingu investice do strojů, zařízení a dopravních prostředků za 1,8 bilionu korun (měřeno výší pořizovacích cen bez DPH). Dosavadní objem leasingu nemovitostí činí 130 mld. Kč. V souladu s úpravami legislativního rámce a s přirozeným vývojem finančního trhu docházelo postupně ke změnám ve struktuře nabídky členských společností a původně jediný produkt – leasing – začaly doplňovat a částečně nahrazovat jiné nástroje, zejména podnikatelské úvěry. Koncem 90. let asociace rozšířila svou působnost i na oblast spotřebitelských úvěrů a od roku 2001 poskytli členové asociace klientům prostřednictvím podnikatelských úvěrů přes 617 mld. Kč a na spotřebitelských úvěrech více než 620 mld. Kč.

Od roku 2005 se členská základna ČLFA rozšířila o factoringové společnosti. Celková výše pohledávek, které klienti prostřednictvím factoringu postoupili na členy ČLFA, dosáhla 2,3 bilionu Kč. Členské společnosti asociace jim za tu dobu formou factoringu poskytly 307 mld. kč.Od samého počátku leasingového trhu jsou klíčovou skupinou financovaného zboží automobily. Počínaje rokem 1991 dodnes profinancovaly členské společnosti ČLFA firmám a domácnostem 4,2 mil. automobilů nebo jiné dopravní techniky, na které jim půjčily 1,8 bilionu Kč. Po překonání covidové krize vidí největší výzvu v přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku, který se neobejde bez masivních investic.

„Řada firem, hlavně malých a středních, bude tyto investice realizovat prostřednictvím produktů našich členů. Jsem přesvědčená, že jim dokážou nabídnout atraktivní financování. Pozitivní roli by v tom měly sehrát i vládní podpůrné programy, jejichž možnou podobu bychom chtěli v nebližších měsících prodiskutovat s příslušnými ministerstvy,“ říká předsedkyně představenstva asociace Jana Hanušová.
 
Publikováno: 12. 11. 2021 | Počet přečtení: 450