Rosler MURR2 Schunk

Úspěšný restart IT-SA 2021

V Norimberku skončila v polovině října další z veletržních akci, usilujících o postcovidový restart. Šlo o IT přehlídku zaměřenou na bezpečnost IT-SA 2021, která probíhala pod mottem „Domov IT bezpečnosti“.

 
Během třídenního veletrhu se na norimberském výstavišti sešlo 274 vystavovatelů z 18 zemí a na 5200 odborných návštěvníků z 28 zemí, což udělalo podle organizátorů z akce klíčové setkání odborníků na IT bezpečnost.

„Veletrh IT-SA 2021 byl úspěchem, i když, jak se za současných okolností očekávalo, byl menší než minulý, přesto byl pro zúčastněné firmy mimořádně účinným marketingovým nástrojem. Vystavovatelé byli ohromeni vysokou kvalitou kontaktů, které navázali, a odbornými diskusemi o konkrétních projektech,“ komentoval Frank Venjakob, ředitel veletrhu, shrnutí akce po loňském odložení kvůli pandemii covid-19.

Účastníci se jednomyslně shodovali, že vzhledem k nárůstu kybernetických útoků je zabezpečení IT důležitější než kdy dříve a také se zvýšily související výdaje. Stále však trvá potřeba vytvořit struktury, které by podpořily další růst trhu s bezpečností IT. Luigi Rebuffi, generální tajemník Evropské organizace pro kybernetickou bezpečnost, např. vyzval k posílení sektoru kybernetické bezpečnosti v evropském hospodářském prostoru. Mezi nejdůležitější body kongresu proto patřila také každoroční konference manažerů IT bezpečnosti z regionálních a místních úřadů.

Hlavní projev konference IT-SA přednesl Hans-Christian Boos, průkopník AI a expert v této branži. Hovořil o důležitosti této technologie pro současné i budoucí bezpečnostní aplikace a apeloval, aby si vývojáři byli vědomi svých povinností při tvorbě bezpečnostních nástrojů založených na AI. Zdůraznil, že v této souvislosti má stále zásadní význam lidský faktor.

Program prezentací na čtyřech přednáškových a diskuzních fórech nabídl více než 130 zasedání na různá témata. Současně s fyzickou akcí v Norimberku byl vysílán na on-line platformě a bude k dispozici ke stažení na platformě it-sa 365.Organizátoři akce zahájili loni novou platformu digitálního dialogu it-sa 365, jako celoroční rozšíření veletrhu IT-SA Expo & Congress, která na straně dodavatelů bezpečnostních řešení v současné době nabízí jak desítky firemních profilů, tak profily všech vystavovatelů. Od uvedení platformy v říjnu loňského roku se počet registrovaných uživatelů téměř zdvojnásobil na více než 5500, během IT-SA byla platforma intenzivně využívána. S dalšími koly rozhovorů o bezpečnosti IT ve dnech 15. a 16. března a 17. a 18. května 2022 budou organizátoři pokračovat v úspěšném konceptu využívání on-line prezentací k prozkoumání důležitých otázek zabezpečení IT. Další kolo IT-SA proběhne na norimberském výstavišti od 25. do 27. října 2022.
 
Publikováno: 20. 10. 2021 | Počet přečtení: 196