murr Schunk

Dachser Chem Logistics – 10 let na českém trhu

Mezinárodní logistický provider Dachser uvedl před deseti lety na český trh řešení Dachser Chem Logistics, které kombinuje know-how v oblasti evropské sběrné služby se specifickými potřebami chemického průmyslu.

 
Dnes je chemická logistika nedílnou součástí služeb společnosti Dachser Czech Republic, která jen za loňský rok přepravila téměř 89 tisíc zásilek s chemickými výrobky o celkové váze 32 800 tun.

Chemický průmysl je jedním z nejúspěšnějších a nejvíce konkurenceschopným průmyslovým odvětvím a doslova zásobuje všechny ostatní sektory klíčovými meziprodukty, finálními produkty i řešeními. Navzdory turbulentní globální ekonomice i v posledních letech vykazuje stálý růst.

Historie specifického řešení Dachser Chem Logistics pro globální zákazníky z chemického, ale i kosmetického průmyslu, spadá do roku 2007, na český trh bylo uvedeno v roce 2011. Firma kombinuje přepravní a skladovací služby s velmi specifickými odbornými znalostmi chemické logistiky. Díky své globální sítí pozemních, leteckých a námořních přeprav, standardizovaným procesům a podpoře inteligentních informačních technologií dokáže DACHSER poskytovat spolehlivé přepravní časy i potřebné kapacity. Interní standardy kvality a bezpečnosti pak splňují a dalece přesahují zákonné požadavky.Správné zacházení s nebezpečným zbožím vyžaduje vysoce kvalifikované specialisty napříč celým logistickým řetězcem. Dachser zavedl pro obchodní oblasti Road Logistics a Air & Sea Logistics jednotná interní nařízení s definovanými procesy pro přepravy a hodnocení rizik a investuje v této oblasti do vzdělávání svých zaměstnanců. Společnost má více než 255 regionálních bezpečnostních poradců pro nebezpečné zboží po celém světě, kteří každý rok provádějí pravidelné interní a externí školení pro více než 12 700 zaměstnanců.

Skutečnost, že firma věnuje bezpečnosti zvýšenou pozornost, prověřily i nezávislé zdroje. Celkem 24 poboček společnosti po celém světě získalo kladné hodnocení SQAS (Safety & Quality Assessment for Sustainability).

„Dachser v České republice jako partner chemického průmyslu je navíc držitelem certifikátu Responsible Care – odpovědné chování v chemii, které uděluje Svaz chemického průmyslu České republiky,“ uvádí Ing. Jan Polter, MBA, obchodní ředitel Dachser Czech Republic.
 
Publikováno: 11. 10. 2021 | Počet přečtení: 427