murr Schunk

Pozvání na oslavu do Tábora 2. října

Národní technické muzeum se v sobotu 2. října 2021 v Táboře zúčastní oslav 150. výročí železniční trati Vídeň-Tábor-Praha. Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost spatřit na jednom místě tři unikátní exponáty Národního technického muzea.

 
Město Tábor si v sobotu 2. října 2021 připomene rok, ve kterém otevření historicky druhé dálkové železnice spojující hlavní města Rakouska a Českého království přivedlo koleje i na jeho území. Tím byl započat proces, na jehož konci se z Tábora stal významný železniční uzel, ve kterém se dnes sbíhají čtyři železniční tratě. Možná nejpozoruhodnější z nich je trať z Tábora do Bechyně zvaná „Bechyňka“ uvedená do provozu v roce 1903, která byla vůbec první elektrifikovanou tratí v Rakousko-Uherské monarchii. Za toto prvenství vděčí Tábor českému vynálezci a podnikateli Františku Křižíkovi, který stál za zrodem elektrifikované tratě Tábor-Bechyně, i prvních elektrických vozidel, která po ní jezdila.Vůz M 400.001 z roku 1903 přezdívaný „Elinka“.

Michal Novotný, ředitel Železničního muzea NTM, doplnil: „Jedním z vozů zmíněné trati je elektrický motorový vůz M400.001 z roku 1903 přezdívaný ,Elinka‘ ze sbírek NTM. I jej si návštěvnici akce Tábor s párou budou moci prohlédnout. Vedle něj bude vystaven další skvost ze sbírek NTM, elektrická lokomotiva E225.001 z roku 1906, další průkopnické dílo Františka Křižíka a nejstarší elektrická lokomotiva na našem území. Ta v Táboře symbolicky propojí obě hlavní města, neboť byla Křižíkem původně dodána pro čerstvě elektrifikovanou vídeňskou městskou dráhu, aby od roku 1928 až do roku 1967 posunovala na pražském Wilsonově, později hlavním, nádraží. Třetím vystaveným unikátem bude historický automobil Aero 50 HP z roku 1939, který sloužil prezidentu Eduardu Benešovi v exilu ve Velké Británii.“E225.001, nejstarší elektrická lokomotiva na našem území vyrobená továrnou Františka Křižíka v roce 1906 pro vídeňské městské dráhy – jeden z nejcennějších železničních exponátů NTM.Aero 50 HP Eduarda Beneše z roku 1939.

 
Publikováno: 30. 9. 2021 | Počet přečtení: 452