Rosler MURR2 Schunk

BASF zkoumá získávání vodíku z metanu

Vodík se řadí k nejdůležitějším alternativním palivům, uplatňuje se v průmyslové výrobě či dopravě a jeho význam bude i nadále růst. Ekologicky šetrné výrobě vodíku se aktivně věnuje BASF.

 
Společnost BASF pracuje na zdokonalování dvou nízkoemisních procesů a ve vodíku spatřuje jeden z nástrojů pro dosažení klimatické neutrality do roku 2050.

„Zaměřujeme se na získávání vodíku z metanu a elektrolýzou vody za pomoci obnovitelné energie. Kvůli výrazně nižší spotřebě elektřiny a vody má prioritu pyrolýza metanu, označovaná jako tyrkysový vodík,“ vysvětluje Filip Dvořák, generální ředitel společnosti BASF v České republice.

V této technologii spatřuje jeden z klíčů k bezemisní výrobě základních chemikálií, jež odpovídají za 70 % emisí chemického průmyslu. Na cestě k šetrné výrobě vodíku již BASF ve svém výrobním závodě v německém Ludwigshafenu dokončila zkušební zařízení pro nové procesy pyrolýzy metanu. Po úspěšném absolvování pilotních testů předpokládá zavedení pilotního provozu. Nasazení této inovace v průmyslovém měřítku společnost očekává po roce 2030.

„Budoucí aplikace klimaticky šetrného vodíku závisí nejen na technické proveditelnosti, nýbrž i na ceně a dostupnosti zelené energie. Tempo rozvoje obnovitelných zdrojů tak spolurozhodne o tom, bude-li v příštím desetiletí projekt připraven pro plošné uvedení na trh,“ doplňuje Filip Dvořák. V zájmu zajištění dostatečného množství energie z obnovitelných zdrojů proto provádí rozsáhlé investice. Například pro zásobování svého hlavního závodu v Ludwigshafenu plánuje vybudovat pobřežní větrnou elektrárnu o předpokládané kapacitě 2 GW, vedle toho se BASF podílí také na výstavbě větrného parku Hollandse Kust Zuid s odhadovanou kapacitou 1,5 GW.Ve spolupráci se společností Siemens Energy navíc v Ludwigshafenu zkoumá možnosti výstavby vodního elektrolyzéru s kapacitou 50 MW pro bezemisní výrobu vodíku z vody a elektrické energie. Takto získaný vodík má najít využití především v závodě BASF, v omezené míře se bude používat také pro dopravu v metropolitním regionu Rýn-Neckar.
 
Publikováno: 30. 9. 2021 | Počet přečtení: 252