murr Schunk

Pražská strojírna dodala výrobky do dánského muzea

V dánském tramvajovém muzeu Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm budou tramvaje jezdit po kolejových konstrukcích z Pražské strojírny. Součástí zakázky, jejíž přejímka proběhla v polovině září, byly srdcovkové části výhybek, přídržnice a oblouková kolejová trať.

 
Pro stockholmské dopravní muzeum dodala Pražská strojírna 5 srdcovkových částí výhybek, 3 přídržnice a 82 m obloukové kolejové tratě složené do kompletní smyčky. Kolejové konstrukce nebudou v tramvajovém muzeu vystaveny takovému provozu, jako na klasické tramvajové trati a díky tomu, že opotřebení nebude tak výrazné, se od výrobků očekává mnohem delší životnost.

Kolejové konstrukce putují z výrobních hal Pražské strojírny do Dánska poprvé. Zakázku pro muzeum získala díky doporučení dlouholetého partnerai, který byl zároveň vlastníkem muzea pověřen veškerým jednáním.

„Tato zakázka skrývá jednu zajímavost za druhou. Naprostá většina našich výrobků putuje dopravním podnikům po celém světě, muzea se ve výčtu našich zákazníků tak často neobjevují. Zajímavá je ale i způsobem, jakým jsme k ní přišli díky dlouholeté spolupráci a důvěře našeho skandinávského partnera. Tato důvěra se poté ukázala i při přejímce, na kterou zákazník osobně ani nedorazil s vysvětlením, že plně důvěřuje našemu Oddělení technické kontroly, a že k odsouhlasení expedice budou stačit přejímací protokoly vyplněné našimi kontrolory doplněné fotografiemi hotových výrobků,“ říká Robert Masarovič, generální ředitel společnosti Pražské strojírny.Pražská strojírna dodala muzeu srdcovkové části výhybek, přídržnice a obloukové kolejové tratě.

Dánské tramvajové muzeum je spravováno dánským sdružením Sporvejshistorisk Selskab, které spojuje nadšence se zájmem o městskou dopravu a má dlouholetou historii – založeno bylo už v roce 1965. Samotné muzeum bylo nicméně slavnostně otevřeno o více než 10 let později v roce 1978. Velká část pozornosti je věnována právě tramvajím – muzeum nyní zahrnuje dva tramvajové úseky v celkové délce 1,8 km a několik výstavních a skladových budov. Ve svých sbírkách má celkem 140 tramvají a autobusů, z čehož je 30 tramvají a 15 autobusů schváleno pro jízdu s cestujícími.
 
Publikováno: 27. 9. 2021 | Počet přečtení: 439