Rosler MURR2 Schunk

NTM zve na Jindřicha Waldese

Národní technické muzeum otevírá výstavu „Jindřich Waldes. Podnikatel, sběratel, mecenáš“, kterou uspořádalo ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Praze. Výstava, která je přístupná ve 2. foyer technického muzea od 22. září 2021 do 31. ledna 2022, poprvé prezentuje osobnost Jindřicha Waldese i historii jeho firmy v uceleném obrazu.

 

„Národní technické muzeum se dlouhodobě věnuje vědeckému výzkumu historie průmyslových firem a významných podnikatelských rodin u nás. Řada našich firem dosáhla v minulosti evropského či dokonce světového věhlasu a mnohé jsou v provozu až do dnešních dnů. Odborných prací o jejich historii či o podnikatelích, kteří stáli za jejich zrodem, je však velmi poskrovnu. NTM proto uspořádalo mezinárodní konference věnované osobě Josepha Hardtmutha či podnikatelské rodině Ringhofferů, připomnělo rozsáhlým projektem: ,Made in Czechoslovakia‘ úspěchy československého průmyslu v jubilejním roce 2018 a nyní otevírá výstavu věnovanou osobnosti a podnikatelským úspěchům Jindřicha Waldese,“ uvedl Karel Ksandr, generální ředitel NTM.

Hana Králová, autorka výstavy vysvětlila: „Návštěvník výstavy se seznámí s životními osudy Jindřicha Waldese a s rozvojem jeho firmy, která se z malé dílny vyvinula ve světově proslulou firmu s řadou výrobních filiálek v zahraničí. Historii a činnost firmy dokládá bohatý obrazový materiál, například fotografie továrny, výrobků, reklam či plánů budov, dosud nepublikovaných, které se nám podařilo nashromáždit. Výběr letošního roku pro uspořádání výstavy nebyl náhodný, neboť v červenci tomu bylo právě 80. let, co Jindřich Waldes zemřel, a v příštím roce uplyne 120 let od založení firmy, která funguje pod změněným názvem do dnešních dnů.“

Jedná se o výstavu menšího rozsahu nikoli však významu, která je prvním z větších výstupů dlouhodobého projektu Národního technického muzea a Státního oblastního archivu v Praze, na jehož konci je plánováno vydání odborné monografie o osobě Jindřicha Waldese a jeho firmě „Waldes a spol.“

Na třiceti panelech se návštěvníci seznámí s původem rodiny Waldes a životními osudy Jindřicha Waldese zahrnujícími nejen první pracovní zkušenosti, ale i dlouhou podnikatelskou dráhu zakončenou bohužel smutným koncem. Ve světle pozornosti stojí také jeho bohatá sběratelská a mecenášská činnost. Samozřejmě nebylo možné opomenout rozsáhlou kolekci uměleckých děl českých autorů, které Jindřich Waldes za svůj život nashromáždil či „Muzeum knoflíků“, u jehož zrodu stál, nicméně cílem bylo upozornit na jiné méně známé aspekty jeho života.

Poprvé se zde prezentuje činnost sportovního klubu Waldes, zasahujícího do řady sportovních odvětví, který byl ve svých počátcích spjatý s klubem Bohemians. Členy klubu „A. F. K. Waldes“ byla řada tehdejších československých reprezentantů, včetně Josefa Herdy, stříbrného medailisty z olympijských her v Berlíně. Zcela unikátní a ve světě jedinečný počin pak představoval „První pražský pánský pletací klub Waldes“, založený za účelem propagace waldesových aerodynamických jehlic, kde bylo možné potkat muže pletoucí šály, čepice či svetry.

Jedním z ústředních motivů výstavy je vybudování Waldesova hospodářského koncernu. Historie firmy „Waldes a spol.“ je zachycena na výstavních panelech ve všech přelomových období 20. století, tj. v době založení firmy na sklonku habsburské monarchie, v období první světové války, po vzniku nové Československé republiky, ale i v době okupace a v poválečném vývoji. Celý výzkum, tedy i výstava, je postavena na rozsáhlém archivním studiu velkého množství nezpracovaných archiválií.Pohled do výstavy „Jindřich Waldes. Podnikatel, sběratel, mecenáš“

 
Publikováno: 23. 9. 2021 | Počet přečtení: 233