Rosler MURR2 Schunk

Kontrolní systém pro desky plošných spojů

Společnost Omron uvedla na trh nový systém kontroly desek plošných spojů VT-S10. Toto inovativní řešení a umělá inteligence vyžadují nižší kvalifikaci a vedou ke zlepšení vysoce přesné kontroly.

 
Systém VT-S10 je první ve svém oboru, který je vybaven zobrazovací technologií a umělou inteligencí umožňující automatizaci vysoce přesných kontrolních procesů pro podsestavy desek plošných spojů, čímž eliminuje potřebu odborných dovedností obsluhy.

S rostoucí poptávkou po novém globálním bezdrátovém standardu 5G, elektrických vozidlech a autonomním řízení je kontrola sestav desek plošných spojů uvnitř vozidel stále náročnější. Nový systém VT-S10 umožňuje vysoce přesnou kontrolu těchto klíčových součástí s cílem udržet a zlepšit kvalitu, a tím přispívá k větší bezpečnosti a ochraně.

V posledních letech výrazně vzrostla poptávka po sestavách desek plošných spojů pro sítě 5G, elektrická vozidla a autonomní řízení, což také zvýšilo požadavky na kvalitu desek plošných spojů, neboť tyto aplikace mohou pro člověka představovat riziko. Protože jsou sestavy desek tištěných spojů stále hustěji osazované a zmenšují se, je jejich kontrola čím dál náročnější. Konvenční systémy kontroly mají například potíže pořizovat přesné snímky pájených tvarů, což omezuje rozsah a parametry kontroly. Mezitím se v továrnách a tváří v tvář rostoucímu nedostatku kvalifikovaných pracovních sil musí zaměstnanci vyvarovat úzkému kontaktu a pohybu, aby se zabránilo šíření onemocnění covid-19. V důsledku toho je třeba snížit četnost vizuálních kontrol. Mezi další nároky patří nižší zkušenosti a požadavky na dovednosti pro implementaci nového zařízení pro kontrolu, které má mj. i vyšší přesnost kontroly. Tam, kde se rozšíří trh automobilového průmyslu a sítě 5G, bude rozšířen i dodavatelský řetězec produktů. Naše kontrola tvarů, jako je standard IPC, tak nabrala ve snaze o udržení kvality kontroly na důležitosti.Řada VT-S10 je vybavena patentovanou zobrazovací technologií MDMC (Multi-Direction Multi-Color), která během kontroly sestav automaticky optimalizuje ozařovací úhly, barvy a intenzitu osvětlení, přičemž bere v potaz různé vlastnosti, jako např. tvary elektronických součástek a pájky na deskách plošných spojů. První testy ukazují, že tato nová technologie může snížit počet hodin potřebných pro nastavení přibližně o 70 %. Kromě toho může tento kontrolní systém s pomocí umělé inteligence automatizovat kontroly, které se doposud musely spoléhat na lidský faktor, a výrazně tím tak přesnost kontrol zvýšit.

Společnost OMRON vyvinula koncept inovace výroby nazvaný Inovativní automatizace. Tímto konceptem se zavázala přinášet inovace do výrobních závodů prostřednictvím tří klíčových inovací: Řešení Omron jsou integrovaná (evoluce v řízení), inteligentní (inteligence vyvinutá pomocí informačních a komunikačních technologií) a interaktivní (nová harmonizace mezi lidmi a stroji).Díky integraci velkého množství řídicích zařízení a použití umělé inteligence plně zběhlé v kontrole pájení je řada VT-S10 nejnovější nabídkou ztělesňující koncept „inovativní automatizace“. Do budoucna chce firma ve spolupráci se zákazníky pokračovat v rozvoji výrobních hal. Rozšířením rozsahu a parametrů pro automatizovanou kontrolu bude obsluha osvobozena od jednoduché a monotónní práce, což jí umožní pracovat kreativněji a ve výsledku to povede k vyšší bezpečnosti a ochraně celého prostředí.
 
Publikováno: 22. 9. 2021 | Počet přečtení: 244