Rosler MURR2 Schunk

Pozvedněte svůj business na vyšší úroveň!

Tlaky představované náklady a konkurencí se neustále zvyšují. Integrované automatizační systémy poskytované společností Murrelektronik vám dokážou ušetřit čas, peníze i starosti. Vhodným řešením můžete snížit náklady až o 30 %.

 

Koncepce konstrukcí strojů a zařízení, které byly během let vyvíjeny, jsou často pro současnou nákladově efektivní výrobu překážkou. Jejich elektroinstalace zastarala a pro inženýrské firmy v této oblasti představují nevýhodu ve srovnání s konkurenty. Značný počet nesynchronizovaných komponent vede k vyššímu pracovnímu zatížení při zapojení a aktivaci a často znamená potřebu provádět zpětná rozšíření a úpravy. K tomu přispívá navíc i nedostatek prostoru v řídicí skříni a problematická rozhraní s několika různými dodavateli.

Zastaralá řešení jsou jako staré zprávy

Zastaralé elektroinstalace výstavbu strojů a zařízení neúměrně zpomalují. Celá řídicí technologie je umísťována do řídicích skříní, které jsou prostřednictvím velkých svorkovnic propojovány se senzory a akčními členy na strojích. Tento systém je kvůli velkému počtu jednotlivých komponent náchylný k chybám, navíc vyžaduje značné pracovní úsilí při montáži a uvádění do provozu.

Postupně se klasické paralelní zapojení z řídicí skříně přesunulo na místo instalace se samostatně montovanými svorkovnicemi pro distribuci energií a dat v periferním prostoru stroje. Tím se sice poněkud snížila pracnost při instalaci, ale narostl počet zdrojů možných chyb. Jak se ukázalo, odstraňování závad v případě zkratů a přepětí nejenže je časově náročné, ale že dochází k poruchám zapojení mezi řídicí skříní a periférií.Nové řešení znamená úsporu nákladů

Pokud vám výše zmíněné zní povědomě a chcete se vyhnout zbytečným prostojům či výpadkům, dokážou vám odborníci společnosti Murrelektronik navrhnout řešení, které bude vyhovovat přímo vašim záměrům. Specialisté na automatizační technologie bez řídicích skříní a na decentralizovaná instalační řešení vám předefinují přenos energií, signálů a dat tak, aby navržené řešení bylo zaměřeno na nevyužitý potenciál v elektroinstalacích strojů a zařízení.

Projekt Desina potvrdil 30% úsporu

Na Technické univerzitě v Mnichově porovnávali vědečtí pracovníci v rámci výzkumného projektu Desina klasické instalační koncepce se systematickými decentralizovanými koncepcemi. Jejich cílem bylo vypočítat úspory nákladů, které by bylo možno přechodem dosáhnout.Zásadní, pro dosažení úspor nákladů, byly dva faktory. První – decentralizovaná automatizační technologie, tzn., že komponenty se neinstalují do řídicích skříní, ale přímo do blízkosti procesu, a druhý – systematická instalační technologie, při které se užívají koordinované systémové moduly místo řady jednotlivých komponent.

Výsledky této studie potvrdily i praktické zkušenosti společností Murrelektronik, které její odborníci získali během referenčních projektů s firmami všech velikostí v různých průmyslových odvětvích.

Řešení Murrelektronik definuje pět hlavních argumentů úspor:

1. kratší doby realizace od výstavby do spuštění,

2. úspory nákladů v instalačních technologiích,

3. budoucí provozuschopnosti s využitím revolučních technologií,

4. kompaktní automatizační systémy s optimalizovanou diagnostikou,

5. systémy pracují společně a generují úspory ve všech oblastech.

Velké výsledky a snadný servis

Z celkových nákladů stroje tvoří fáze výstavby pouze 10 %, avšak ve stadiu výstavby je určováno 70 % celkových nákladů, protože jsou zde přijímána důležitá rozhodnutí a definovány trasy vedení napájení, dat a signálů.Murrelektronik používá k optimalizaci nákladů holistický přístup a přesně určuje, které prvky v každé pozici hodnotového řetězce omezit a dosáhnout tak optimalizace instalačních technologií strojů a zařízení.

Například během výstavby je definována instalační koncepce, která má hlavní dopad na nákladovou efektivitu stroje v pozdější fázi, správná instalační řešení omezují složitost dílů pořizovaných nákupem. Decentralizovaná řešení jsou úsporná a vytváří bezchybné instalace, a standardizované konektory šetří obrovské množství času a snižují poruchovost.

Systémy jsou založeny na inteligentním softwaru, který usnadňuje standardizaci a aktivně podporuje integraci se softwarovými systémy vyšší úrovně. Decentralizované I/O systémy pomáhají zrychlovat aktivaci a modulární diagnostický systém minimalizuje pracovní zatížení při odstraňování závad. Průmyslová kvalita, spolehlivý design a elektronika odolná vůči elektromagnetickému rušení zaručují dlouhé provozní doby, a to i v náročných prostředích, což usnadňuje servisní úkony.

Díky modulární koncepci se snadno realizují následné úpravy a rozšíření a decentralizovaná instalační technologie šetří prostor, který je cenný pro vlastní výrobu. Ta těží z přesných diagnostických informací, což zvyšuje provozuschopnost stroje. A možnost připojení k IIoT poskytuje nový potenciál produktivity.Zákaznická reference

Společnost Recomatic, k jejímž zákazníkům patří např. letecký a kosmický průmysl, je lídrem ve výrobě strojů pro komplexní povrchovou úpravu.O nové koncepci strojů ve spolupráci se společností Murrelektronik, sdělili:

„Odborní poradci nám ukázali snadný přechod od zapojení pomocí jednotlivých kabelů k modulárnímu decentrálnímu instalačnímu systému. Při montáži a uvedení do provozu jsme těžili z použití předlisovaných a testovaných konektorů, a tím snížili náročnost a zdroje chyb. Flexibilní síťová architektura nám dává naprostou svobodu plánování a snadné možnosti rozšíření na základě budoucích požadavků, jako je např. integrace bezpečnostní techniky, IO-Link, IoT. Nyní lze snadno realizovat inovační technologie, jako je bezdrátový přenos dat apod.“

Foto: Murrelektronik

 
Publikováno: 9. 9. 2021 | Počet přečtení: 257