murr Schunk

Jungheinrich hlásí velmi dobré pololetí

Společnost Jungheinrich AG se ohlíží za úspěšným prvním pololetím roku 2021. Díky velmi dobrému vývoji trhu ve srovnání s předchozím obdobím došlo k pozitivnímu růstu počtu nových objednávek, jejichž hodnota dosáhla 2,42 mld. eur (v předchozím roce: 1,81 mld eur).

 
Tržby v prvním pololetí byly ve výši 1,99 mld. eur, přičemž hlavním faktorem růstu tržeb byl segment nových vozíků s vyšším objemem výroby čelních vysokozdvižných vozíků a nárůstem v oblasti automatických systémů. S EBIT ve výši 169 milionů eur (v předchozím roce: 95 mil. eur), EBT ve výši 165 milionů eur (v předchozím roce: 82 mil. eur) a čistým ziskem ve výši 121 milionů eur (v předchozím roce: 60 mil. eur), byly výsledky výrazně nad úrovní předchozího roku. Ke dni sestavení zprávy činil čistý operativní kapitál 260 milionů eur (ve srovnání s koncem roku 2020: 194 mil. eur). Potvrzuje se prognóza pro finanční rok 2021, která byla sestavena 22. dubna 2021.

Dr. Lars Brzoska, předseda představenstva společnosti Jungheinrich AG: „První pololetí roku 2021 bylo pro společnost Jungheinrich podle očekávání velmi dobré. To je patrné zejména z velkého počtu přijatých objednávek. Podařilo se nám také výrazně zvýšit ziskovost. Pokračujeme v úspěšném zvládání pandemie koronaviru. Díky efektivnímu řízení dodavatelského řetězce se nám podařilo minimalizovat následky napjaté situace v globálním dodavatelském řetězci dopadající na naši skupinu. Zároveň pokračujeme v důsledné realizaci naší Strategie 2025+. Na zbytek roku hledíme s optimismem.“

Hlavním faktorem růstu tržeb skupiny v první polovině roku 2021 byl segment nových vozíků s nárůstem tržeb o 114 milionů eur. Hlavními důvody tohoto růstu tržeb v segmentu nových vozíků, ve srovnání s předchozím rokem, byl výrazně vyšší objem výroby vozíků a výrazný růst v oblasti automatizovaných systémů. Příjmy z krátkodobého pronájmu a použitých vozíků dosáhly 311 milionů eur (v předchozím roce: 294 milionů eur). V první polovině roku 2021 došlo k výraznému nárůstu tržeb v oblasti poprodejních služeb ve výši 577 milionů eur (v předchozím roce: 523 milionů eur). Tržby v oblasti finančních služeb byly v prvních šesti měsících sledovaného roku na stejné úrovni jako v předchozím roce a činily 549 milionů eur (553 milionů eur).Vzhledem k velmi silné pozici přijatých objednávek v prvním čtvrtletí roku 2021 a očekávané vysoké poptávce po manipulační technice a automatizovaných systémech po zbytek roku zvýšilo představenstvo prognózu pro rok 2021, která byla zveřejněna 26. března 2021, a zveřejnilo ji v ad hoc oznámení dne 22. dubna 2021. Toto očekávání se od té doby nezměnilo. Údaje za druhé čtvrtletí roku 2021 odrážejí očekávanou pokračující solidní poptávku.
 
Publikováno: 24. 8. 2021 | Počet přečtení: 429