murr Schunk

VŠTE akreditovala nové programy

Od nového akademického roku, který začne 20. září, otevírá českobudějovická Vysoká škola technická a ekonomická (VŠTE) hned tři nové programy, pro které nově získala akreditaci od Národního akreditačního úřadu.

 
Programy jsou: dva dvouleté navazující magisterské – Strojírenství a Znalectví, a tříletý bakalářský Business Analytik. Strojírenství a znalectví studenti zakončí titulem Ing, obor byznys analytik pak Bc.

„Snažíme se tak reagovat na nedostatek odborníků v dané oblasti a poptávku zaměstnavatelů, kteří po těchto programech volali. Zároveň tím studentům nabízíme další velmi atraktivní studijní směry s výborným uplatněním,“ říká rektor Vojtěch Stehel.

Magisterský program Strojírenství tak absolventům současné bakalářské „strojařiny“ nabídne šanci pokračovat v navazujícím studiu v prostředí, které znají. To by mělo posílit i jejich setrvání v regionu, protože doteď museli kvůli pokračování v inženýrském studiu odcházet mimo kraj, kde pak často nacházeli následně i pracovní uplatnění, zatímco firmy je potřebovaly „doma“, kde škola působí. „Budeme rádi, když se to změní. Poptávka jihočeských firem po nových technicích je stále velká a nedaří se ji uspokojovat,“ dodal rektor.

Zatímco obor Strojírenství je otevřen pouze prezenčně, tedy pro denní studium, Znalectví a Busines Analytik bude možné kromě toho studovat i v kombinované formě o víkendech. Studijní program Znalectví se specializací Oceňování podniku navazuje na profesně zaměřené bakalářské programy Ekonomika a management a Podniková ekonomika. Absolventy naučí pochopit hodnoty a stanovení ceny podniku, vytvořit znalecký posudek, odhad ceny závodu nebo řídit vrcholový cíl podniku, jímž je růst jeho hodnoty pro vlastníky. Důraz klade na ekonomiku a právo ve znalecké oblasti.Business analytik bude specialistou na podnikové procesy, schopným je analyzovat a optimalizovat. Ať již ve výrobě, financích, ekonomice nebo personalistice. „Změny probíhají velmi rychle a firmy na ně musí být připravené a umět reagovat. Někdo je tedy musí signalizovat a řešit, harmonizovat do vnitřního prostředí podniku,“ dodává k novému bakalářskému programu Petr Oros, ředitel vnějších vztahů VŠTE.

Od září bude mít však VŠTE i další unikátní novinku: při univerzitě se otevře i nová základní škola, která přivítá žáky první třídy, výuka bude zdarma.

„Chceme, aby děti z naší mateřské školy, kterou provozujeme už od roku 2014 a máme s ní dobré zkušenosti – její vzdělávací programy dávají větší prostor polytechnické výchově – měly možnost ve známém prostředí pokračovat i na základním stupni. Tím, ale třeba i vztahem k technice, se chceme odlišit, protože prostředí malé základní školy, kterou chceme být, to umožňuje. Naším cílem je, aby základní škola rostla postupně se svými žáky. Díky zázemí vysoké školy jim dokážeme navíc nabídnout úzké propojení s technikou a digitálními technologiemi,“ vysvětluje Jaroslava Petráchová, ředitelka společnosti Základní škola a mateřská škola VŠTE

Cílem je mj. na základním stupni dát v rámci schváleného vzdělávacího programu prostor inovativním pedagogickým směrům a metodám. Půjde např. o rozvoj vlastního názoru a kritického myšlení, každý žák má mít prostor pro individuální tempo výuky a naučí se pracovat s chybou. Vzdělávací program zahrnuje i projektovou výuku napříč předměty, badatelské projekty nebo výuku angličtiny zařazenou do všech předmětů.Letos otevře základní škola první třídu pro 15 žáků a další až po 5. ročník budou přibývat postupně se školními roky. V univerzitním kampusu budou žáci využívat také zázemí pro stravování, družinu, kroužky, knihovnu, sport nebo přírodní zahradu.
 
Publikováno: 4. 8. 2021 | Počet přečtení: 423