rosler murr Schunk

Parní vůz Komarek bude o víkendu jezdit v Zubrnicích

NTM připravilo na víkend 24. a 25. července ve spolupráci se spolkem Zubrnická museální železnice, s Národním muzeem v přírodě Zubrnice, společností MBM a obcí Zubrnice, vyjížďky unikátním parním vozem Komarek ze svých sbírek.

 

Národní technické muzeum (NTM) se podílí na víkendovém programu v Zubrnicích spojeným s poutí ke sv. Máří Magdaleně a zve zájemce na projížďku unikátním exponátem – parním motorovým vozem Komarek. Ten vyrobila v roce 1903 ve dvou exemplářích smíchovská továrna Ringhoffer, a jeden z nich, nesoucí označení M 124.001, se podařilo zachránit předáním do sbírek NTM, v jehož Dopravní hale byl vystaven bezmála 56 let. V roce 2001 se v souvislosti s plánem reinstalace expozice objevila myšlenka vrátit unikátní stroj mezi živá historická vozidla a v roce 2016 se NTM podařilo tento cenný muzejní exponát vrátit opět na trať.

„Moc mne těší, že poté, co se před více jak 14 dny rodiny s dětmi vozily v Chomotuvě v historickém parním voze Komarek ze sbírky NTM, se opět může široká veřejnost s tímto parním vozem setkat na víkendovém programu v Zubrnicích. Jde o další zcela mimořádnou příležitost svézt se jedním ze vzácných exponátů ze železniční sbírky NTM. Tento vůz představuje unikát, ve kterém se zjednodušeně řečeno spojuje parní lokomotiva a osobní vagon. Parní vůz Komarek je tak v podstatě předchůdcem klasických dieselových motoráků, jejichž nejnovější typy jezdí po našich tratích dodnes. Věřím, že jízdy s ním budou vítaným zpestřením programu v Zubrnicích a děkuji Zubrnické museální železnici za spolupráci,“ uvedl Karel Ksandr, generální ředitel NTM.

Komarek pojede vždy mezi pravidelnými vlaky linky T3 po připravované trase a zájemci, kteří si zakoupí jízdenku (dospělí 110 Kč, děti 70 Kč) se mohou tímto raritním železničním unikátem svézt. Více na www.zubrnickazeleznice.cz. Mimo jízdy parního vozu Komarek bude pod parou i parní vodárna z roku 1874 na Střekově a v Národním muzeu v přírodě bude v provozu i parní lokomobila. Spojení mezi těmito parními unikáty zajistí posílená turistická železniční linka T3 Střekov-Zubrnice. Využít můžete i historickou autobusovou linku, kterou pojede historický autobus Škoda 706 RTO. V sobotu proběhne v Národním muzeu v přírodě – Muzeu v přírodě Zubrnice Pouť ke sv. Máří Magdaleně.

 
Publikováno: 23. 7. 2021 | Počet přečtení: 502