rosler murr Schunk

Německé firmy posilují spolupráci v rozvoji elektromobility

BASF a Porsche spolupracují na vývoji výkonných lithium-iontových baterií pro elektrická vozidla, a BASF bude dodávat vysoce výkonné katodové aktivní materiály HEDTM pro vozidla Porsche.

 
Německá firma Cellforce Group, joint venture společností Porsche a Customcells, zvolila společnost BASF jako exkluzivního partnera pro vývoj článků pro li-ion baterii nové generace. BASF poskytne vysoce energetické katodové aktivní materiály HEDTM NCM pro bateriové články pro rychlé nabíjení s vysokou hustotou energie. Ty bude vyrábět Cellforce Group v nové továrně, která by měla být uvedena do provozu v roce 2024 s počáteční kapacitou minimálně 100 MWh ročně, a budou pohánět tisícovku výkonných elektrických motorových vozidel.

Díky svým výrobním závodům na aktivní materiály pro prekurzorové katody ve finské Harjavaltě a pro katodové aktivní materiály v německém Schwarzheide, bude společnost BASF schopna nabídnout v oblasti bateriových materiálů vysoký stupeň udržitelnosti a odpovědné a spolehlivé získávání surovin. Výrobní odpad z budoucího závodu na výrobu baterií bude recyklován v prototypovém závodě BASF na recyklaci baterií. Lithium, nikl, kobalt a mangan budou recyklovány hydrometalurgickým procesem a znovu zavedeny do výrobního procesu pro katodově aktivní materiály.Klíč k výkonným bateriím: Aktivní materiály prekurzoru katody (zelený a hnědý prášek), uhličitan lithný (bílý prášek) a aktivní materiály katody (černý prášek).

„Katodové aktivní materiály budou přizpůsobeny konkrétním potřebám společnosti Porsche s využitím našich silných schopností výzkumu a vývoje. Kromě toho budou mít v odvětví špičkový nízký dopad CO₂ díky efektivnímu výrobnímu procesu, vysokému podílu obnovitelné energie, integraci předřazených produktů do klíčových surovin a krátké přepravní trase v hodnotovém řetězci. Díky recyklaci baterií můžeme zajistit, aby cenné materiály zůstaly ve výrobní smyčce, a dále snížit stopu CO2 našich katodových materiálů očekávaným celkem až o 60 %,“ říká Dr. Markus Kamieth, člen představenstva společnosti BASF.
 
Publikováno: 21. 7. 2021 | Počet přečtení: 423