rosler murr Schunk

Bridgestone využívá elektrickou energii z obnovitelných zdrojů

Společnost Bridgestone přechází u veškeré elektrické energie od externích dodavatelů na obnovitelné zdroje včetně vodních, geotermálních, solárních a větrných elektráren. Uvedená změna se týká čtyř japonských závodů na výrobu pneumatik.

 
Jako první začal elektrickou energii z obnovitelných zdrojů pro výrobní provozy odebírat od 1. června závod Hikone. Ostatní tři závody uskutečnily tuto změnu k 1. červenci 2021. Změna původu odebírané elektrické energie včetně iniciativ uskutečněných do roku 2020 sníží podle prognózy celkové emise CO2 vypouštěné každoročně japonskými závody Bridgestone pro výrobu pneumatik o ca 30 % v porovnání s rokem 2011. Podíl elektrické energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě elektřiny v japonských závodech na výrobu pneumatik se zvýší na ca 42 %. Bridgestone bude pokračovat ve snižování emisí CO2 stále širším využíváním energie z obnovitelných zdrojů, zvyšováním efektivity využívání energií při výrobě pneumatik a výstavbou nových solárních elektráren ve všech japonských závodech na výrobu pneumatik do roku 2030.

Koncern výrazně pokročil v realizaci svého střednědobého podnikového plánu (2021 – 2023) s rámcem pro trvale udržitelné podnikání. Jeho cílem je realizovat do roku 2050 vizi, která nabízí trvale udržitelná řešení, a poskytuje tak přidanou hodnotu společnosti i zákazníkům. Rámec pro trvale udržitelné podnikání přispívá k realizaci uzavřených koloběhů surovin, snižování emisí CO2, cirkulární ekonomiky a uhlíkové neutrality ve všech obchodních jednotkách.Koncern si navíc stanovil dlouhodobý ekologický cíl dosáhnout uhlíkově neutrálního stavu do roku 2050, zatímco střednědobé ekologické cíle v rámci „Milníku 2030“ zahrnují 50% snížení emisí CO2 do roku 2030 v porovnání s rokem 2011. Příkladem iniciativ koncernu v oblasti trvalé udržitelnosti je evropská dceřiná společnost Bridgestone Europe NV/SA, která v březnu 2021 dokončila přechod na energie z obnovitelných zdrojů ve všech svých evropských provozovnách. V dalších závodech, např. ve městě Aiken (Jižní Karolína v USA) nebo Wuxi v Číně, probíhá výstavba solárních elektráren. Koncern se tímto úsilím snaží zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě ve svých výrobních závodech ze současných ca 12 % na 50 % do roku 2023.
 
Publikováno: 13. 7. 2021 | Počet přečtení: 434