rosler murr Schunk

ZAT finišuje s dodávkami pro Francii

Posledních deset procent z 58 skříní řídicího systému zbývá příbramské firmě ZAT dodat na projekt modernizace jaderných elektráren ve Francii. Finálně bude systém KCF od českého výrobce řídicích systémů zajišťovat diagnostické a informační funkce na dvaceti blocích osmi francouzských jaderných elektráren.

 
Dodávku skříní řídicího systému v hodnotě 80 mil. korun ZAT realizuje pro francouzskou společnost Framatome (dříve Areva NP) s termínem ukončení v roce 2024.

„K dnešnímu dni jsme na jaderné elektrárny ve Francii dodali 90 procent zařízení. Aktuálně probíhá výroba a kompletace skříní řídicího systému pro poslední tři jaderné bloky,“ říká Ivo Tichý, člen představenstva ZAT.

První dvě dodávky byly určeny pro tréninková centra, další už mířily do jednotlivých elektráren. Procesu výroby a kompletace systému KFC předcházela kvalifikace prototypových skříní v akreditovaných zkušebnách, která ověřila funkčnost i při náročných vnějších podmínkách, jako jsou seismicita, elektromagnetická kompatibilita, teplota a vlhkost.

„Pro společnost Framatome byly stěžejní především naše kompetence a reference v dodávkách do jaderné energetiky a schopnost přizpůsobit se místní legislativě a požadavkům francouzského jaderného dozoru,“ doplňuje Karel Stočes, ředitel pro marketing a obchod pro jadernou energetiku a dodává: „V rámci realizace jsme museli zohledňovat i přísnou normativu provozovatele jaderných elektráren ve Francii. Konkrétně šlo o standardy pro zajištění kvality včetně příručky RCC-E. Také všechny dokumenty předáváme ve francouzském jazyce.“Zkušebna výroby dodávek

Realizace projektu od fáze projektování, výroby až po zkoušky zařízení probíhá ve výrobním závodě v Příbrami. Současně s propojovacími testy se zde provádí i kontrola kvality vyrobených KCF skříní. Závěrečným zkouškám funkčnosti zařízení jsou přítomni zástupci zákazníka.

Bezpečnost je priorita – i v přepravě

Nejen výroba a testování podléhají přísným pravidlům bezpečnosti a kvality. Skříně s řídicím systémem jsou umístěny, montovány a zkoušeny ve speciální místnosti s řízeným přístupem, dostupným pouze pracovníkům ZAT a zákazníkovi. Jsou také baleny podle speciálních předpisů a převoz do Francie zajišťuje zaplombované vozidlo s hydraulickou plošinou. „Jednotlivé skříně jsou pro přepravu osazeny nárazovými čidly, které v průběhu převozu zařízení zaznamenají případný náraz,“ doplňuje Karel Stočes.Výroba průmyslové elektroniky

Jaderné elektrárny, do nichž česká firma ZAT systémy KCF dodává, patří do koncernu EDF (Électricité de France), který se zabývá výrobou a distribucí elektřiny. Aktuální modernizace se týká jaderných elektráren Paluel, Cattenom, St. Alban, Penly, Flamanville, Belleville, Nogent-Sur Seine a Golfech s reaktory typu PWR o výkonu 1 300 MW. „Ve Francii je nyní v provozu 58 jaderných bloků. I nadále se chceme podílet na jejich modernizaci, v současné době jsme u společnosti EDF v procesu kvalifikace vybraného dodavatele. Pravděpodobně v polovině roku bude završena externím auditem,“ doplňuje Ivo Tichý.
 
Publikováno: 16. 6. 2021 | Počet přečtení: 562