Schunk

Miliony korun pro inovativní firmy možná čekají na vás

CVVI je Technologickým skautem projektu CzechEkoSystem a pomůže Vám připravit projekty pro rozjezd podnikání s dotací až 3 miliony korun! Máte mladou a malou firmu? Máte inovativní nápad? Pomůžeme Vám jej zrealizovat a uvést do výroby!  

 

Energoklastr CTT Vysočina a Centrum pro výzkum, vývoj, inovace a regionální rozvoj společně vyhráli tendr na poskytování služeb Skaut projektu CzechEkoSystem v kraji Vysočina. Cílem projektu CzechEkoSystem  je zlepšení kvality a dostupnosti specifických poradenských služeb zaměřených na přípravu projektů inovačních malých a středních podniků jako potenciálních příjemců rizikového kapitálu pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.
Projekt je určen pro podnikatelské subjekty, které splňují definici malých a středních podniků (MSP) a u kterých maximální doba od započetí podnikatelských aktivit nepřesáhla 5 let. Podporovány jsou projekty MSP zaměřené na oblast zpracovatelského průmyslu a služeb.
Dotace se vztahuje na poradenské služby a služby kouče pro projekty malých a středních podniků související např. s rozvojem a zdokonalování inovačních firem, rozvojem a realizací inovačního nápadu, získáváním praktických zkušenosti při komercializaci vlastního produktu či služby, patentovou ochranou, prověřením využitelnosti inovace na trhu, finančním řízením firmy, představením investorů poskytující rizikový kapitál (především seed capital). Celková dotace v rámci projektu činí min. 0,2 mil. Kč a max. 3 mil. Kč na jednoho účastníka a projekt.
Energoklastr CTT Vysočina a CVVI v rámci projektu zajišťují proaktivní vyhledávání perspektivních Žadatelů o dotaci s realizovatelným podnikatelským záměrem z oblasti vědy, výzkumu a inovací, prezentaci projektu CzechEkoSystem a ostatních finančních nástrojů pro financování podnikatelských aktivit a poskytují podporu potenciálním Žadatelům např. při podávání žádosti o dotaci, při zakládání právnické osoby apod.
Výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci projektu CzechEkoSystem byla vyhlášena v lednu letošního roku, příjem žádostí byl zahájen 1. května a ukončen bude dne 29. 6. 2012. Na tuto výzvu je alokováno 60 mil. Kč. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, 2007 – 2013 (OPPI), prioritní osy 6 „Služby pro rozvoj podnikání“ programu Poradenství.

Bližší informace lze najít na http://www.czechinvest.org/projekt-czechekosystem, www.energoklastr.cz
 

 

 
Publikováno: 18. 5. 2012 | Počet přečtení: 2103