murr

Ekosystém Software Republika

Pět jedniček ve svých oborech položilo základy nového otevřeného ekosystému pro inovace. Jde o firmy: Atos, Dassault Systèmes, skupinu Renault, STMicroelectronics a Thales, které se spojují, aby společně vytvořili „Software Republika“: nový otevřený ekosystém pro trvale udržitelnou mobilitu.

 
Šéfové výše uvedených podniků: Elie Girard, Bernard Charlès, Luca de Meo, Jean-Marc Chéry a Patrice Caine, oznámili svůj záměr spojit své síly pro vytvoření nového ekosystému pro inovace týkající se chytré mobility. Na základě sdílení vzájemně se doplňujících zkušeností hodlají společně vyvíjet a prodávat soubor systémů a počítačových programů v rámci nabídky bohatší a trvale udržitelné mobility pro místní samosprávu, podniky a občany.

Umělá inteligence, kybernetická bezpečnost, propojenost a palubní elektronika přispějí k vysoké kvalitě těchto nových výrobků a služeb. Tento otevřený ekosystém pro inovace v oblasti automobilového průmyslu a technologií bude moci přijímat nové členy a rozvíjet otevřené spolupráce.

Otázka samostatnosti

Mobilita se mění a nabízí nové příležitosti. Podle Boston Consulting Group vzroste světový trh mobility o 60 % do roku 2035 a dosáhne 11 000 mild. eur. Tento nárůst bude způsoben zejména technologickou revolucí – elektromobily, nové součástky, nové poprodejní služby a další služby s přidanou hodnotou – jejichž podíl vzroste z 5 % na 45 % světového trhu mobility. Velké průmyslové podniky na dalších kontinentech se již připravují za podpory svých států na to, že budou vyvíjet velkou část řady nových technologií díky strategiím posílené integrace. Zakládající členové Softwaru Republika poukazují dnes na nezbytnost toho, aby Francie a Evropa vytvořily společně trvale udržitelný ekosystém, jehož cílem bude zajistit samostatnost v této oblasti.

Tři hlavní oblasti spolupráce

Aby bylo možné společně vyvíjet a prodávat systémy chytré mobility umožňující vytvořit nabídku uzpůsobené a dynamické mobility, byly stanoveny tři hlavní oblasti spolupráce:

● Chytré systémy pro snazší bezpečné propojení mezi vozidlem a jeho digitálním a fyzickým prostředím

● Systémy simulace a správy údajů pro optimalizaci toků pro místní samosprávy a podniky

● Energetické ekosystémy pro zjednodušení nabíjení

Jako příklad můžeme uvést následující témata, o nichž společně diskutují partneři Softwaru Republika:

Plag and Charge – Vyvíjet nové technologie a nové služby umožňující, aby elektromobily připojené ke kompatibilním nabíjejícím stanicím byly automaticky rozpoznány a mohlo tak být provedeno zpoplatněné nabití zcela bez zásahu uživatele.

Optimalizace toků mobility pro místní samosprávy – Usnadnit přístup a simulaci okamžité a otevřené výměny informací týkajících se mobility v rámci daného území. To umožní: spotřebiteli zvolit si vždy nejlepší schéma mobility podle času, pohodlí a řízení energie, operátorům rozšířit jejich služby, orgánům veřejné moci simulovat a realizovat scénáře mobility, např. řízení mimořádných situací a událostí atd., a urbanistům lépe předvídat územní rozvoj.Z důvodu podpory inovací se bude Software Republika rovněž snažit založit investiční fond po financování nejnadějnějších startupů a podnikatelského inkubátoru pro startupy v oblasti technologií pro chytrou mobilitu, kde budou mít přístup k virtuálnímu prostředí založenému na spolupráci zaměřené na vývoj a zkoušení a k mentoringu na základě sítě s přidanou hodnotou. Z důvodu vytvoření ekosystému pro start-upy a univerzity počítají partneři Softwaru Republika s organizací „data challenge“, aby přispěli k vývoji technologií pro mobilitu zítřka: elektrickou, propojenou a samostatnou.

V rámci svého trvale udržitelného zaměření se bude Software Republika nacházet v Guyancourtu v Technickém centru Renaultu, v budově nazvané Odyssea, moderním a ekologicky odpovědném prostoru.
 
Publikováno: 17. 5. 2021 | Počet přečtení: 365