Rosler MURR2 Schunk

Flexibilní řešení připravené na budoucnost

Firmy naráží u mobilní techniky neustále na stejný problém, který se týká kabelů a jejich zapojení, kdy jediné řešení, které mají k dispozici, využívá stávající výrobky – konečný výsledek pak nemůže být ideální.

 

Tomuto frustrujícímu problému čelí v současnosti mnoho elektrotechniků firem, přitom lepší řešení existuje, a to prostřednictvím společnosti Data Panel, nového člena skupiny Murrelektronik. V nabídce jejich portfolia jsou řešení elektroinstalací přímo pro mobilní stroje. Jde o nový modulární systém pro moderní instalační řešení budoucnosti.

I když jsou v mobilní technice kabelové svazky a svorkovnice stále dominantními, nemohou stíhat osazení novějšími elektronickými technologiemi, což má pro jejich stavitele lavinovitý efekt z hlediska způsobů zapojení kabelů. Potýkají se tak s konečnými limity stávajících řešení kabelových svazků a svorkovnic. Navíc v závislosti na typu stroje je nutno kabelový svazek z důvodu jeho hmotnosti instalovat za pomocí několika pracovníků, v některých případech dokonce pomocí halového jeřábu. Další kritická situace může nastat při zapojování jednotlivých kabelů, kdy je obtížné zajistit, aby každý byl každý vodič dobře zajištěný a nepropustný, protože pokud jedno utěsnění selže, vlhkost nebo provozní médium může proniknout až do skříně rozvaděče, senzoru nebo pohonu a způsobit nefunkčnost stroje.

Jednoduchá a rychlá montáž ZDE

Právě pro výše popsané případy disponuje společnost Data Panel flexibilním decentralizovaným řešením pro mobilní techniku pracující i v extrémním prostředí. Jde o modulární systém, který zahrnuje sběrnicové moduly, pasivní rozdělovače a předmontované kabely.Tento nový modulární zásuvný systém pro trh mobilních strojů vnáší revoluci do zapojení kabelů, navíc umožní hospodárným způsobem realizovat i menší výrobní série. Disponuje plně zalitými sběrnicovými moduly CANopen řady xtremeDB s osmi porty pro vstupy a výstupy. Typy signálů jsou digitální, analogové, kmitočtové/počitadlové a kódovací, PWM, které mohou být jednotlivě konfigurovány pro vstupy. Na rozdíl od kabelového svazku umožňuje zásuvný systém, který splňuje požadavky na krytí IP68, IP66K a IP69K, následné bezproblémové rozšíření nebo úpravu elektroniky stroje.

S řadou výrobků xtremeDB je možno provádět nastavení a uvedení stroje do provozu bez odborných znalostí s použitím předmontovaných spojovacích kabelů založených na zásuvné DT technologii. Výhodou xtremeDB je také nezávislost na výrobcích kabelů. Tato změna v technologii má za následek významnou úsporu místa ve svorkovnici, která tak může být menší, případně ji lze zcela vypustit. Tím odpadá použití kabelových průchodek, které představují potenciálně slabá místa.

 

 
Publikováno: 11. 5. 2021 | Počet přečtení: 172