MURR2 Schunk

Data musí jít správným směrem

Výrobní zařízení v současných podnicích musí být flexibilní a umožňovat snadné provádění změn. Proto tam, kde je potřeba častější změna výroby při menších sériích, doporučuje společnost Murrelektronik mít správný návrh topologie sítě, která určuje jednotlivé faktory volené koncovými uživateli.

 

 

Návrh topologie sítě je klíčem k dosažení spolehlivosti všech funkcí strojů i systémů ve vztahu k datům. K tomu slouží také digitální udržitelnost a rozšířená diagnostika.

Chce-li podnik, který byl specializovaný pouze na velkosériovou produkci, zvládat častější změny výroby v menších sériích, musí zajistit správné fungování své průmyslové sítě, aby byl v souladu s aktuálními požadavky.

Je důležité kontrolovat koncepci ohledně redundantních spojů, čehož je možno dosáhnout prostřednictvím nepřetržité segmentace a neomezeného přístupu k sítím na vyšší úrovni. Vedle požadavku na otevřenost a flexibilitu musí být průmyslové sítě navrhovány tak, aby vyhovovaly daným aplikacím.

Switche pro spolehlivé propojení –ZDE.Topologie a optimalizovaný datový tok

Ve stávajících rozvaděčích, např. ve výrobních linkách, jsou po výměně strojového vybavení původní switche, jejichž kabely sahají do značných vzdáleností, některé dokonce i do 50metrové. Často ale vedou na stejné místo, což má za následek v decentralizovaných řídicích skříních problémy s prostorem a tudíž i zmatek v kabelech. Značně zjednodušit a zpřehlednit instalaci je možné umístěním dalšího switche v druhé decentralizované řídicí skříni.

Odborníci z Murrelektronik radí: Základním prvkem v poli je decentralizovaný switch s jednou linkou vedoucí ze skříně, na kterou následně navazuje hvězdicová topologie v poli. A v případě zjednodušení instalace umístěním dalšího switche doporučují jeho výměnu za switch s krytím IP 67.

Co tím firma získá?

V první řadě nižší náklady, protože při použití menšího počtu kabelů a přenesením řídicí skříně k místu instalace se sníží doba potřebná pro instalaci, šetří se prostor, snáze se řeší případné poruchy, např. v případě poškození kabelu mezi řídicí skříní a modulem, a omezí se celková hmotnost instalace. Navíc díky modernizaci strojů včetně systémů se získají přehlednější trasy kabelů a tím i optimalizace nákladů.

 
Publikováno: 18. 3. 2021 | Počet přečtení: 164