MURR2 Schunk

Páteří digitalizace jsou komunikační sítě

Návrh, plánování a realizace průmyslových komunikačních sítí vyžadují dokonalou znalost automatizačních technologií. Musí zohledňovat hlavní požadavky pro zapojení dat do sítí, jako je spolehlivost, otevřenost a flexibilita, sdělují odborníci z Murrelektronik.

 

 

Pandemie coronaviru uspíšila u mnoha firem rozhodování k automatizaci svých výrobních postupů a také směrem k digitalizaci výroby. K tomu je ale potřeba vybudovat komunikační sítě, které zvládnou toky dat pro komunikaci strojů mezi sebou. Proto musí být k zavedení úspěšné digitalizace k dispozici výkonná a spolehlivá síťová technologie.

Nejdříve je potřeba si položit otázku, zda je vaše komunikační síť dostatečně silná na to, aby zvládla rozšíření flexibilních aplikací. Poté zjistit, jaké jsou požadavky pro spolehlivé zasíťování jak klasických, tak i digitálních zařízení. Potřebujte také vědět, zda je vaše aplikace připravena na pokrok v datové komunikaci, který může přijít.

Pokud ve firmě nejsou vhodní odborníci, je nejlepší se obrátit na specializované firmy. Jedna z nich je společnost Murrelektronik ze Stodu u Plzně. Jejich specialisté dobře ví, že nezáleží pouze na schopnosti zajistit komponenty od základních switchů přes kabely až po nejnovější zařízení s technologií POE, ale také na schopnosti poskytovat podporu a odborné rady, které pomohou při optimalizaci datových toků při současném omezování náročnosti jejich zapojení.

Právě představením možností a také výhod a nevýhod při použití určitých komponent vám mohou přiblížit celkový tok průmyslových sítí. Navíc se zdůrazněním přidané hodnoty pro navržená řešení. Jak optimalizovat váš stroj – ZDE.Retrofit - rozšíření

Plánujete modernizaci výroby a výměnu nástrojového vybavení i strojů? Provedení retrofitu samozřejmě přináší určité výzvy, které zahrnují dodatečné komponenty a také porty.

Po modernizaci je vhodná celková analýza systému zajišťující optimální zasíťování nových strojů s novými komponentami. Pro snazší nastavení stroje je možno přidat redundance a standardizovat proces připojení.

Jaké z toho plynou výhody?

Hlavní výhodou je, že stroje jsou vhodně aktualizovány tak, aby datové potřeby splňovaly vaše očekávání i rozpočet. To může zahrnovat přepracování technologie instalace a provedení analýzy nákladů i výhod.

Další výhodou je, že vhodné zasíťování modernizuje stroje i sběr dat v rámci stávajícího výrobního prostředí.

 
Publikováno: 10. 3. 2021 | Počet přečtení: 181